RegioJet hlásí rekordní výsledky za loňský rok, přepravil přes 10 milionů cestujících

RegioJet přepravil v loňském roce přes 10 milionů cestujících a celkově dosáhl tržeb 2,8 mld. Kč a zisku před zdaněním 126 mil. Kč

V roce 2022 přepravily vlaky RegioJet na všech svých linkách (dálkové a regionální spoje v ČR, SR v Rakousku a Polsku) téměř 7 milionů cestujících, tedy o 40 % více než v roce 2021. Žluté autobusy přepravily celkem 3,8 milionu cestujících, oproti předchozímu roku se jedná o 54 % nárůst.

Současně RegioJet dosáhl za rok 2022 rekordních hospodářských výsledků. Celkové tržby za vlakovou i autobusovou část dosáhly 2,8 mld. Kč. Finanční ukazatel EBITDA dle IFRS standardů dosáhl úrovně 749 mil Kč, zisk před zdaněním dosáhl 126 mil. Kč

Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet k tomu říká: „Celkové ekonomické výsledky dopadly za rok 2022 velice dobře. Meziročně došlo k nárůstu, a i oproti úspěšnému roku 2019 jsme dosáhli lepších čísel. Sice z vlaků ubyli byznys cestující, ale díky novým linkám, třeba v Ústeckém kraji, nebo lince z Brna do Ostravy a Bohumína, se nám obrat zvýšil. Covid nás nezastavil.”

Nejvíce rostla linka Praha-Brno-Vídeň-Budapešť – meziročně o 150 %

V minulém roce cestovalo na IC linkách v expresních vlacích celkově téměř pět milionů cestujících, tedy o 28 % více než v roce 2021. Průměrná obsazenost vlaků přitom za celý minulý rok činí 85 %. Nejsilnější je již tradičně severní linka Praha – Ostrava – Košice, kterou v minulém roce využilo 2,6 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 10 %. Největší meziroční nárůst zaznamenala linka Praha – Brno – Vídeň – Budapešť s 650 tisíci přepravených cestujících. Jedná se o meziroční růst 150 %. Na rychlíkových linkách v závazku veřejné služby R23 a R8, které RegioJet obsluhuje v Ústeckém kraji a na trase Brno – Ostrava, Bohumín, RegioJet přepravil v loňském roce 1,9 milionu cestujících, v meziročním srovnání se jedná o 55 % nárůst.

Na lince do Chorvatska přepravil RegioJet v roce 2022 na 100 tisíc cestujících

Noční vlaky do Chorvatska spustil RegioJet v roce 2020 během covidu. V roce 2022 ji RegioJet provozoval již potřetí. Vlaky na trase Praha – Split jezdily denně a bylo přepraveno na 100 tisíc cestujících.

Úspěšný první rok linky Praha-Přemyšl. RegioJet na ní převezl přes 110 tisíc cestujících

Zavedením spoje Praha-Přemyšl došlo k převedení části cestujících na Ukrajinu z autobusů a automobilů na železnici. RegioJet se stal první společností, která propojila Evropu s Ukrajinou v rámci jedné jízdenky. Vlaky na Ukrajinu vyjely 1. března 2022.

Dosažené finanční výsledky umožňují společnosti RegioJet další investice do nových vozů a lokomotiv a zároveň vstup na nové linky. Současně je v plánu obnova stávající techniky tak, aby dopravce dále mohl svým zákazníkům poskytovat co nejvyšší komfort při jejich cestování.

„K vozům Astra a sedmi jednotkám PESA určeným pro výkony v Ústeckém kraji, přikupujeme dalších 13 lokomotiv TRAXX MS3, které budou nasazeny do provozu již v příštím roce. Touto akvizicí rozšiřujeme náš lokomotivní park na 35 vícesystémových lokomotiv. Z nich 31 patří mezi poslední generaci TRAXX MS3, jejichž výhodou je především menší energetická náročnost. Moderní lokomotivy dokáží snížit spotřebu energie o 5 až 7%,” říká Petr Kohoutek, finanční ředitel RegioJet.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: RegioJet

Leave a Reply

%d bloggers like this: