Správa železnic připravuje rekonstrukci nádražní budovy v Pardubicích

Správa železnic projednala v Centrální komisi Ministerstva dopravy zatím svůj investičně nejnáročnější záměr na obnovu nádražní budovy, a to rekonstrukci památkově chráněné výpravní budovy v Pardubicích. Předpokládané investiční náklady byly vzhledem k vysokým nárokům na památkovou ochranu vyčísleny na 1,72 mld. Kč. Rekonstrukce výpravní budovy naváže na již dříve schválenou modernizaci železničního uzlu Pardubice a dokončenou investici města, které vybudovalo v přednádražním prostoru multimodální uzel veřejné dopravy. Výpravní budova se tak opět stane významným a důstojným středobodem celé lokality.  

Samotnou rekonstrukci výpravní budovy plánuje Správa železnic zahájit ještě letos a ukončit na přelomu let 2024 a 2025. Stavba bude rozdělena na etapy tak, aby se minimalizoval negativní dopad na cestující. V první etapě se počítá s rekonstrukcí střední výškové části výpravní budovy (tzv. Sirius), která bude nově sloužit jako školicí středisko Správy železnic. Následně budou pokračovat práce v samotné výpravní budově včetně veřejně přístupných prostor.

Výpravní budova je nemovitou kulturní památkou již od doby své výstavby a rekonstrukce tak bude prováděna citlivě a s péčí, kterou si takto významná stavba bezesporu zaslouží. Obálka budovy se dočká kompletní obnovy – tedy nových oken a dveří, střech a fasády včetně původního keramického obkladu, to vše za přísného dohledu památkářů. Interiéry budou v co největší míře uvedeny do původního stavu, ale za splnění požadavků kladených na budoucí využití.  

Správa železnic

Změny pocítí i cestující. Veřejné prostory budou pokryty Wi-Fi, bude modernizován informační systém pro cestující a díky nepřetržitému kamerovému dohledu nebo poplachovému zabezpečení a tísňovému systému dojde ke zvýšení bezpečnosti. Veřejnost se díky rekonstrukci může také těšit na rozšíření komerčních a gastronomických služeb v odbavovací hale.

V čekacích prostorách bude doplněna i samostatná čekárna pro matky s dětmi se zázemím. Kompletní rekonstrukcí projdou i místnosti pro řízení provozu a administrativní prostory pro provozovatele dráhy a dopravce, pro provozní potřeby budovy je navržen automatický parkovací systém.

V  nádražní budově cestující ocení doplnění tří eskalátorů na každé ze schodišť do podchodů (celkem tedy šesti) a výtahy pro potřeby bezbariérového přístupu do všech částí budovy včetně hygienického zázemí. Nabídka služeb bude rozšířena o cykloboxy s možností nabíjení elektrokol.

Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: