V Praze v rámci mimořádných opatření využívá MHD až o 80 % méně cestujících, provoz automobilů klesl o třetinu

Hlavní město v posledních týdnech detailně sleduje vývoj dopravní situace po vyhlášení nouzového stavu 12. března 2020. TSK pomocí telematických zařízení sleduje pohyb a intenzitu automobilové dopravy po městě, cyklosčítače dále měří počet cyklistů a Dopravní podnik hl. m. Prahy  sleduje pohyb a přesnost tramvají pomocí GPS, infrasignálů a pomocí sčítačů v metru i počty cestujících.

Celkově se pohyb lidí po městě utlumil na minimum. Lidé jsou zodpovědní a po městě cestují minimálně. S vyhlášením nouzového stavu nebyl propad tak rapidní, ale po zákazu pohybu osob bylo vidět velké snížení počtů cest Pražanů po městě,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

U městské hromadné dopravy je pak rozdíl oproti standardní situaci nejmarkantnější. Celkově ubylo cestujících v různých prostředních MHD o 70 až 80 %. „Po zavedení opatření v souvislosti s nouzovým stavem se výrazně snížil počet přepravených osob. Například u metra se jedná o pokles až o osmdesát procent cestujících. Obvykle využívá metro asi 1,3 milionu lidí denně, v těchto dnech je to něco málo přes dvě stě tisíc, byť pomalu zaznamenáváme vzestupnou tendenci,“ uvedl náměstek Adam Scheinherr.

Zajímavostí je, že se o dvě až tři hodiny posunuly ranní a odpolední špičky. Ráno jsou mezi devátou a dvanáctou hodinou a večer mezi čtvrtou a osmou hodinou. Další zajímavostí je, že i přes celkový třetinový úbytek cestování autem po Praze jsme mezi osmou a devátou večerní hodinou zaznamenali větší provoz než normálně,“ popsal dále Adam Scheinherr.

U individuální automobilové dopravy jsou změny zřejmé na první pohled. Celkově se v Praze pohybuje oproti normálu přibližně o třetinu řidičů méně. V centru města se jedná o úbytek 34,8 % a ve zbytku města pak o 29,2 %. Největší úbytek v centru města se pak týká oblasti okolo nábřeží Ludvíka Svobody, a to o více jak polovinu – z původních cca 35 000 aut se provoz snížil na asi 16 000 průjezdů denně. Podobná situace je i na páteřních komunikacích, kromě Evropské ulice se snížil provoz i v ulici V Holešovičkách z 90 000 až 100 000 na 60 000 aut denně.

Pokles automobilové dopravy navíc přispěl k rychlejší a plynulejší tramvajové a autobusové dopravě v Praze. Celkově kleslo procento zpožděných spojů o přibližně 10 %.

MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: