Scania zahájila restart výroby, servisní síť pro zákazníky omezena nebyla

Společnost Scania zahájila opatrný restart výroby. Podle prezidenta a GŘ společnosti Henrika Henrikssona nyní úspěšný návrat k normální situaci závisí na synchronizovaném restartu celého evropského průmyslového systému. Společnost sleduje vývoj a v krátkých intervalech přijímá rozhodnutí o dalších aktivitách ve výrobě.

I přes pandemii koronaviru se podařilo neomezit servisní síť Scania a podporovat zákazníky náhradními díly, dílenskými službami a podporou, což zajišťovalo, že mohli udržovat životně důležitou přepravu pro celou společnost. Výnosy firmy Scania ze služeb se během prvního čtvrtletí zvýšily.

 „První čtvrtletí roku 2020 začalo pozitivně, ale od března událostem dominovala epidemie koronaviru a mimořádná opatření přijatá ve společnosti s cílem snížit šíření infekce. Kapacita společnosti Scania dodávat své výrobky se setkávala se stále více omezeními vzhledem k nedostatku dílů a narušením v dodavatelském a logistickém řetězci. Rozhodnutí zastavit výrobu společnosti Scania v Evropě bylo přijato koncem března, poté následovalo strukturované uzavření zbývající výroby po celém světě. Během tohoto období poklesly čisté tržby společnosti Scania na 33,1 miliardy SEK a zisk činil 3,005 mld. SEK., což odpovídalo provozní marži 9,1 procenta. Nižší dodávky vozidel měly negativní dopad na zisk, což bylo částečně přebito kurzovými vlivy a mírně vyšším objemem poskytovaných služeb, “ uvádí prezident a GŘ společnosti Henrik Henriksson a dodává: „Přetrvává velká nejistota ohledně plného dopadu šíření viru a jeho důsledků pro celosvětovou poptávku. Na konci prvního čtvrtletí roku 2020 poklesly objednávky společnosti Scania na nákladní automobily o 27 procent ve srovnání s předchozím obdobím (meziročně), přičemž velké poklesy zaznamenáváme v Evropě a Latinské Americe. Objednávky autobusů a v oblasti motorů byly o něco vyšší v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Vzhledem k nejistotě v globální ekonomice je těžké předvídat krátkodobý vývoj poptávkové situace, přičemž existuje riziko rušení již zadaných objednávek. “

Foto: Scania

Jsem hrdý na společenskou odpovědnost a sílu iniciativy, kterou ukazují zaměstnanci společnosti Scania. Abychom zmínili některé ze skvělých snah našich zaměstnanců, tito například pomáhali vyrábět vybavení pro zdravotnictví, jako jsou respirátory, a poskytovali zdravotnickému systému odborné rady s cílem koordinovat dodávky a získávat velká množství zdravotnického materiálu , “ doplnil prezident a GŘ společnosti Henrik Henriksson

Dopraváček, zdroj: Scania

Leave a Reply

%d bloggers like this: