Správa železnic zapojila další úseky do dálkového ovládání provozu

Začátkem června zapojila Správa železnic traťový úsek Dětmarovice – Mosty u Jablunkova do systému centrálního řízení provozu. Tuto trať již řídí dispečeři z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově.

V pondělí 15. června byla zapojena stanice Plzeň hlavní nádraží. Výpravčím ze stanice Plzeň hlavní nádraží budou i nadále řízeny například práce na seřaďovacím nádraží, dále obsluha vleček a depa kolejových vozidel. Ve stanici zůstane zachováno pohotovostní pracoviště výpravčího, který může převzít řízení celého uzlu v případě poruch nebo plánovaných výluk. Dalším úsekem, který bude zapojen do centrálního pracoviště v Praze, je trať Ústí nad Orlicí – Lichkov. Zde dojde k přepojení od 25. června.

Jednou z hlavních výhod tohoto způsobu řízení provozu jsou personální úspory, kdy jeden dispečer nahradí práci několika výpravčích. Mezi další přínosy patří také zvýšení kvality řízení vlaků. Dispečer má na rozdíl od jednotlivých výpravčích, kteří dříve řídili izolované stanice, komplexní přehled o vlacích na trati. Díky této výhodě tak dokáže dynamicky přizpůsobit řízení provozu a například dříve odhalit a odvrátit možné krizové situace.

V současné době se dálkově řídí provoz již na více než tisícovce kilometrů tratí v celé republice. V dalších letech se síť dálkově řízených úseků rozšíří na 2 200 kilometrů, a to nejen na koridorových tratích, ale i vybraných regionálních drahách.

Dopraváček, zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: