Pražský dopravní podnik dokončil modernizaci stanice metra Opatov

Dopravní podnik hl. m. Prahy začal s modernizací stanice metra Opatov v prosinci loňského roku. V rámci této investiční akce zde DPP vybudoval také výtahy od nástupiště až k autobusovým zastávkám na východní straně Chilské ulice, čímž se Opatov stal 45. plně bezbariérovou stanicí metra. Zhotovitelem stavby bylo sdružení „Společnost SMP – BREMA metro Opatov“.

Práce probíhaly i na povrchu, v přilehlé západní části Centrálního parku, kde bylo nutné nejdříve odstranit všechny vrstvy zeminy až po strop nástupiště a následně kompletně opravit hydroizolaci stropní desky.

V rámci modernizace dostala stanice Opatov nové podhledy, rozvody a kabely, novou vzduchotechniku, hydroizolaci stropní desky a jako první v pražském metru osvětlení formou LED technologie, kterou DPP zatím instaloval pouze do modernizovaných úseků traťových tunelů.

DPP na Opatově provedl také sanaci průsaků, opravil a vyčistil obklady stěn a dlažbu, vyměnil řídící systém osvětlení, vybudoval nové napojení informačního systému a dvojici výtahů, nainstaloval akustické majáčky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a v neposlední řadě také novou navigaci včetně číslování jednotlivých výstupů z vestibulu.

Při rekonstrukci bylo vyměněno 104 km kabelů (elektrických, datových, sdělovacích apod.), 24 km kabelových konstrukcí, 62 rozvaděčů, 1 027 původních zářivkových svítidel za nové LED, 21 vzduchotechnických jednotek včetně 2 velkokapacitních ventilátorů a téměř 1 km vzduchotechnického potrubí.

Stanici Opatov bylo 7. listopadu 40 let a doposud fungovala bez zásadnějších rekonstrukcí či oprav, většinou ještě s původními technologiemi. Touto investiční akcí splácíme Opatovu náš dluh a současně je to symbolický dárek nejen ke 40. výročí od zprovoznění stanice, ale zejména místním obyvatelům k letošním Vánocům. A protože není pozitivních zpráv nikdy dost, přidáváme ve spolupráci s konsorciem operátorů plné pokrytí stanice Opatov a přilehlých tunelů nejen sítí LTE, ale také 5G,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Opatov je 45. plně bezbariérovou stanicí pražského metra. Předběhl tím Karlovo náměstí, kde se se stavbou výtahů blížíme do finále, a které plánujeme zprovoznit v příštím roce v létě. Jsem rád, že se rozsáhlé stavební práce na Opatově podařilo zrealizovat bez zásadnějšího omezení fungování stanice, s výjimkou dvou víkendů letos na jaře, kdy jsme na nezbytnou dobu museli stanici uzavřít. Na Opatově zbývá zmodernizovat ještě západní část vestibulu, počítáme s ní v rámci připravovaného developerského projektu Nový Opatov. Kromě dokončení stavby výtahů na Karlově náměstí a modernizace výstupu ze stanice Anděl směr Na Knížecí nás v příštím roce čeká kompletní modernizace a stavba výtahů ve stanici Jiřího z Poděbrad, kde bychom se stavebními pracemi chtěli začít co nejdříve po Novém roce.“

V rámci modernizace Opatova nechal DPP i zrekultivovat část Centrálního parku nad nástupištěm, vybudovat nové chodníky, nainstalovat nové pouliční osvětlení a v neposlední řadě opravit budovu nouzového výstupu a služebního vchodu, jehož fasádu nově zdobí velkoformátový mural art „Flora a fauna“ Ondřeje Vyhnánka

Dopraváček / Jiří Bastl, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: