Arriva bude i nadále zajišťovat MHD v Kladně, pořídí i dva elektrobusy

Vítězem veřejné zakázky na zajištění městské hromadné dopravy od 1. září 2021 se na dalších 10 let  stala opět společnost ČSAD MHD Kladno patřící do skupiny Arriva. Kladenská radnice vybírala  dopravce na další období od jara roku 2018.

Arriva se zavázala, že převážnou část vozového parku zajistí vozy s ekologickým pohonem na zemní plyn. V září mají vyjet i dva elektrobusy.

Komfort pro cestující, moderní technologie a ekologie, to jsou hlavní cíle následující spolupráce. „Pro cestující je vedle technického komfortu důležitá i spolehlivost dopravce, nová smlouva proto již jasně stanovuje pokuty za nedodržení smluvních podmínek, nejvíce samozřejmě za porušení smluveného jízdního řádu,“ říká kladenský primátor Milan Volf.

 „V zákonné lhůtě Město obdrželo dvě nabídky, a to od společnosti ČSAD MHD Kladno a ČSAD Jindřichův Hradec, těsně před skončením lhůty podal další dopravce námitku k podmínkám zadávacího řízení, které rada města nevyhověla. Na základě hodnoticích kritérií, tedy především ekonomické výhodnosti, stanovila hodnotící komise nabídku ČSAD MHD Kladno, jako tu výhodnější. Doporučení komise potvrdila začátkem prosince rada města,“ přiblížil zjednodušeně proces primátor Volf.

Všechny autobusy budou zajišťovat dopravu v schváleném jednotném vizuálním stylu pro systém městské dopravy v Kladně – tradiční bílé provedení s červenými pruhy, doplněné logem.  Cestující tak jasně rozezná městský autobus od autobusů jiných systémů. Součástí smlouvy je i provozování čtyř předprodejních a informačních kanceláří na území města. Vysoutěžené jednotkové ceny za jednotlivé pohony činí za jeden vozokilometr: nafta – 58,60 Kč, CNG – 59,32 Kč, elektro – 78,69 Kč.

I nadále bude platit částečná tarifní integrace, kdy jsou v systému kladenské městské dopravy uznávány vybrané jízdní doklady Pražské integrované dopravy (PID), i když je to pro Kladno finančně velmi náročné. Vzniklý propad jízdného ve výši cca 12 milionů korun, dorovnává přímo město Kladno.

Cestující z linky PID mohou například využít své jízdenky i v autobusech městské hromadné dopravy či si v městském autobusu zakoupit jízdenku pro návazný spoj PID.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: Magistrát města Kladna

Leave a Reply

%d bloggers like this: