DPP získal pravomocné stavební povolení pro tramvajovou trať z Modřan do Libuše

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal pro tramvajovou trať Modřany – Libuš pravomocné stavební povolení. Současně v nejbližších týdnech DPP vypíše veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Trať Modřany – Libuš bude mít 1,7 km a 4 páry zastávek. DPP předpokládá zahájení výstavby letos v říjnu a její dokončení na konci příštího roku. Odhadované náklady stavby jsou cca 350 mil. Kč, 85 % z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava.

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš bude dvoukolejná, naváže na stávající obratiště Sídliště Modřany odkud dále povede podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí, do které odbočí. Po Novodvorské ulici pak povede k budoucí stanici metra D Libuš, do úrovně současné autobusové zastávky Pavlíkova, kde bude ukončena úvratí. Po dokončení stavby se zastávka Pavlíkova přejmenuje na Libuš. DPP na nové tramvajové trati vybuduje 4 dvojice zastávek: Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a již zmiňovanou Libuš. Poslední dvě jmenované umožní cestujícím přestup na místní autobusové linky. Nová tramvajová trať Modřany – Libuš nabídne obyvatelům Sídliště Libuš a jeho okolí přímou dopravu do Modřan, Braníka, a dále do centra např. na Palackého náměstí nebo na Staroměstskou bez nutnosti přestupovat.

Původní projekt počítal s vybudováním tramvajové smyčky u stanice metra D Libuš, ve které by trať Modřany – Libuš končila. Rada hl. m. Prahy ale loni rozhodla o dalším prodloužení tramvajové tratě o 1,8 km až k budoucí stanici metra D Nové Dvory. U stanice metra D Libuš proto vznikne pouze smyčka dočasná.

Stavbu tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš dlouhodobě aktivně podporuje také městská část Praha 12. „Jsem rád, že Praha 12 zajištěním směny pozemků výrazně uspíšila výstavbu nové trati. Prodloužení tramvajové tratě do Libuše umožní nejen lepší dopravu do centra, ale i významné zlepšení místních dopravních vztahů na Praze 12, kde vznikne pro oblast sousedící s Libuší nově přímý spoj na úřady, k lékaři či za volnočasovými aktivitami,“ uvádí Vojtěch Kos, 1. místostarosta Městské části Praha 12.

Celkové náklady na samotnou stavbu nové tramvajové tratě Modřany – Libuš bez provizorní smyčky DPP odhaduje na cca 350 milionů Kč, přesná částka vyplyne z veřejné zakázky, jejíž vypsání DPP chystá v nejbližších týdnech. Až 85 % všech uznatelných nákladů na stavbu tratě plánuje DPP pokrýt z dotací z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Doprava.

Autor vizualizace TT: Metroprojekt
Současná tramvajová smyčka v Modřanech
Současná tramvajová smyčka v Modřanech

Zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: