OBRAZEM: Ve Vysočanech pokračuje demolice nádražní budovy

V rámci rekonstrukce trati ze Mstětic do Prahy-Vysočan prochází zcela zásadní proměnou i stanice v pražských Vysočanech, ve které stojí výpravní budova historicky uprostřed mezi dvěma původními tratěmi. Stávající nádražní budova se zbourá a nahradí ji nová odbavovací hala, která vznikne v úrovni rozšířeného podchodu z Paříkovy ulice.

Projekt počítá i se změnou konfigurace kolejiště, celkem zde vzniknou dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště. Cestující se na ně dostanou díky kombinaci pevných schodišť, eskalátorů a výtahů. Nástupiště budou navíc propojena dalším podchodem z ulic Krátkého a bratří Dohalských.

Podle Správy železnic celkové investiční náklady stavby s názvem Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně) činí 5 407 803 659 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu je 4 277 475 619 Kč. Míra podpory EU je 83,07 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 131 496 521 EUR, tedy zhruba 3 553 298 990 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zhotovitelem stavby je Společnost Mstětice-Vysočany, kterou tvoří Subterra (správce společnosti), OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic Praha. Termín dokončení je v únoru 2024.

Foto: 18.4.2021

Foto: 14.4.2021

Foto: 12.4.2021

Foto: 5.4.2021

Dopraváček / Martin Dufek a Pavel Šejna, zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: