Praha představila podobu Terminálu Smíchovské nádraží

Rada hl. m. Prahy schválila na pondělním jednání architektonický, urbanistický a technický koncept, který je podkladem pro plánované investice do projektu Terminál Smíchovské nádraží. Dokument mimo jiné podrobněji rozpracovává řešení střechy i nosné konstrukce stavby a počítá také se zakomponováním environmentálních prvků do projektu. Praha tak pokračuje v přípravě záměru, který se stane centrálním dopravním bodem pro jižní část Prahy a zároveň výrazně zpřehlední a usnadní cestování statisícům lidí denně.

Podoba Terminálu Smíchov se postupně konkretizuje posouváním projektu k jeho stavbě a úspěšnému dokončení. Zanedbaná dopravní stavba se za pár let stane moderním dopravním hubem, který v Praze chybí. V minulosti se budovaly různé druhy nádraží na různých místech, autobusové na jednom, vlakové zase jinde. Naopak na Smíchově budou cestující moci na jednom terminálu využít dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro, tramvaje a předtím odstavit auto na velkém P+R parkovišti s jedním tisícem míst. Vše bude navíc díky modernímu řešení budov jednoduché, bezpečné a přehledné,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

V rámci vypracování architektonického, urbanistického a technického konceptu sice nedošlo oproti původní “Studii dopravních uzlů Smíchov 2019“ k zásadním změnám, které by charakter a využití plánovaného terminálu změnily, přesto se však projekt určitých úprav dočkal.

Například byl potvrzen požadavek zachovat a integrovat do terminálu stávající centrální část výpravní budovy vlakového nádraží. Také bylo podrobněji rozpracováno řešení konstrukce střechy integrující pod sebou celý terminál, kdy by se nově mělo jednat o odlehčenou ocelovou konstrukci.

Dále bylo po ověření technologických, konstrukčních a materiálových řešení změněno řešení přemostění železnice a zároveň byly definovány přesnější parametry nosné konstrukce. A v rámci revize pěších tahů došlo například i k úpravám na autobusové platformě a trasování jejího napojení na úroveň peronů, ulice Nádražní a metra.

Koncept nově počítá i se zakomponováním environmentálních prvků do projektu Terminálu Smíchovské nádraží. Splněny by tak třeba měly být veškeré požadavky na plynulé fungování elektrobusů v rámci veřejné dopravy. V plánovaném parkovacím domě by také měla být vymezená stání s dobíjením pro elektromobily a elektrokola. A počítá se i s osazením svislých ploch terminálu zelení i instalací solárních systémů.

Z hlediska urbanismu byl potom z projektu oddělen jako samostatný celek záměr stavby Centrály Správy železnic, která má vzniknout v místě jižního křídla současného vlakového nádraží. Na její řešení byla vypsaná mezinárodní architektonická soutěž, stavba však vznikne v koordinaci se záměrem Terminálu Smíchovské nádraží.

V souvislosti s pokračujícími přípravami projektu hlavní město plánuje v průběhu letošního roku instalovat v místě budoucí stavby prototyp části zastřešení nového Terminálu Smíchov, kde by spolu s odborníky mohl Magistrát hl. m. Prahy jako investor stavby společně s generálním projektantem odzkoušet nové technologie a podle výsledků upravit finální návrh. Veřejnost tak bude mít v předstihu možnost se s tímto vzorkem nového zastřešení seznámit.

Dlouhodobě hlavním cílem projektu Terminál Smíchovské nádraží je propojit na jednom místě všechny druhy dopravy, která je v oblasti k dispozici, a zároveň umožnit plynulý průchod území pěším. Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra, stanice tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových a elektrobusových linek i kapacitní parkoviště P+R.

Návrh řešení Terminálu Smíchov počítá s výstavbou P+R západně od železniční stanice, naopak terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu je umístěn nad nástupišti železniční stanice. Součástí záměru je i přestavba stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní.

Zdroj: TZ MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: