Ve Vysočanech byla dokončena demolice nádražní budovy, historický podchod bude z části ponechán

V úterý 20. dubna 2021 byla dokončena demolice výpravní budovy ve stanici Praha-Vysočany, která probíhala v rámci rekonstrukce trati ze Mstětic do Prahy-Vysočan.

Po dokončení modernizace bude stanice Praha-Vysočany plně bezbariérově přístupná a nová moderní odbavovací hala poskytne cestujícím zázemí odpovídající současným standardům. V budově budou k dispozici pokladny, čekárna, toalety a také řada služeb. Původní výpravní budovu v tomto místě bude nadále připomínat historický podchod, který ponecháme mezi 2. a 3. nástupištěm a bude možné do něj nahlédnout. Stejně tak budou k vidění i historické nápisy z původního východního vestibulu připomínající tehdejší vlastníky společné stykové železniční stanice. Po dokončení stavby je umístíme do nové výpravní budovy nebo podchodu jako historický artefakt,uvedla Správa železnic na sociálních sítích.

Projekt počítá i se změnou konfigurace kolejiště, celkem zde vzniknou dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště. Cestující se na ně dostanou díky kombinaci pevných schodišť, eskalátorů a výtahů. Nástupiště budou navíc propojena dalším podchodem z ulic Krátkého a bratří Dohalských.

Podle Správy železnic celkové investiční náklady stavby s názvem Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně) činí 5 407 803 659 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu je 4 277 475 619 Kč. Míra podpory EU je 83,07 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 131 496 521 EUR, tedy zhruba 3 553 298 990 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zhotovitelem stavby je Společnost Mstětice-Vysočany, kterou tvoří Subterra (správce společnosti), OHL ŽS, Eurovia CS a Elektrizace železnic Praha. Termín dokončení je v únoru 2024.

Foto: 18.4.2021

Foto: 14.4.2021

Foto: 12.4.2021

Foto: 5.4.2021

Dopraváček / Martin Dufek a Pavel Šejna, zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: