Další krůček ke stavbě tramvajové tratě Modřany – Libuš, DPP vysoutěžil zhotovitele

Dopravní podnik hl. m. Prahy vysoutěžil zhotovitele nové tramvajové tratě z Modřan do Libuše. Postaví ji firmy OHLA ŽS a STRABAG Rail ve sdružení „Společnost TT Modřany“, které nabídlo nejnižší cenu 304,17 milionů korun, o téměř 46 milionů korun méně, než byl odhad nákladů dle projektové dokumentace. Zahájení prací je plánováno v průběhu jara příštího roku.

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš bude dvoukolejná a 1,7 kilometru dlouhá. Naváže na stávající obratiště Sídliště Modřany, odkud dále povede podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí, do které odbočí. Po Novodvorské ulici pak povede k budoucí stanici metra D Libuš, do úrovně současné autobusové zastávky Pavlíkova, kde zatím bude končit úvratí. DPP zde nicméně na základě dohody s majiteli tamních pozemků připravuje dočasnou smyčku, která bude sloužit do doby, než DPP zprovozní prodloužení tratě až na Nové Dvory. Smyčku Libuš si DPP postaví vlastními silami, ideálně současně s dokončením stavby nové tramvajové tratě Modřany – Libuš. Toto řešení DPP umožní nasazovat na tuto trať jednosměrné tramvaje místo obousměrných. Na nové tramvajové trati budou vybudovány 4 dvojice zastávek: Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš.

Stávající tramvajová smyčka v Modřanech
Stávající tramvajová smyčka v Modřanech

„Po podepsání smlouvy s vítězem veřejné zakázky začneme s přípravnými pracemi, abychom mohli na jaře příštího roku zahájit samotnou výstavbu, která potrvá 14 měsíců. První cestující by se po nové trati mohli svézt nejpozději na konci jara 2023,“uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch

„V Praze se konečně hýbe rozvoj tramvajové sítě. Nové tratě stavíme a připravujeme na nejvyšší rychlostní stupeň. Smyčka Zahradní město – hotovo. Mezi Pankrácem a Pražského povstání už jezdí tramvaje. Stavíme trať z Barrandova do Holyně. Pro smyčku Depo Hostivař soutěžíme zhotovitele a u tratě z Modřan do Libuše jsme zhotovitele úspěšně vysoutěžili. Pokud vše půjde, jak má, brzy zahájíme stavbu tohoto 1,7 kilometru dlouhého úseku, který výhledově čeká prodloužení až k budoucí stanici metra D Nové Dvory. Zároveň je skvělá zpráva pro městskou kasu, že 85 % finančních prostředků získáme z dotací Evropské unie z Operačního programu Doprava. Do toho se nám podařilo investici vysoutěžit o skoro 46 milionů Kč méně oproti odhadu projektové dokumentace,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora a předseda dozorčí rady DPP.

Zdroj: TZ DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: