VUZ Slovakia navázala spolupráci s Žilinskou univerzitou

Žilinská univerzita v Žilině, která je z pohledu zájmu firem a absolventů třetí nejlépe hodnocenou univerzitou na Slovensku1, uzavřela dne 21. 1. 2022 Dohodu o dlouhodobé spolupráci se společností VUZ Slovakia, s.r.o. Tímto krokem je jednoznačně deklarována pokračující expanze Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. na slovenský trh.

Žilinská univerzita je moderní univerzitou s více než 65letou historií, která je svým odborným profilem a zaměřením jedinečnou univerzitou na Slovensku. Významné výzkumné a zahraniční aktivity této univerzity tak skvěle zapadají do činnosti VUZ.

„Mezi stěžejní cíle VUZ Slovakia, s.r.o. patří rozvíjet dlouhodobou strategii Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) a uzavření Dohody o spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žilině je logickým krokem, jak tohoto cíle dosáhnout,“ upřesňuje jednatel společnosti VUZ Slovakia Ing. Ondřej Fanta. Ph.D.

„Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Žilinskou univerzitou a VUZ Slovakia umožňuje dlouhodobě spolupracovat nejenom v oblasti vědy a výzkumu, ale také na konkrétních projektech, jako je například problematika certifikace subjektů nebo organizací zodpovědných za údržbu železničních vozidel nebo plnících externí funkce údržby (tzv. ECM),“ dodává Ing. Miroslav Klich, jednatel a výkonný ředitel VUZ Slovakia.

S výukou zajišťovanou na 7 fakultách (ekonomika dopravy a spojů; stavební; strojařská; elektrotechnická a informačních technologií; řízení a informatiky; bezpečnostního inženýrství; humanitních věd) a díky existenci přidruženého Ústavu znaleckého výzkumu a vzdělávání, Centra informačních a komunikačních technologií, Ústavu konkurenceschopnosti a inovací tak Žilinská univerzita zaujímá přední místo mezi slovenskými vysokými školami.

Díky této spolupráci bude umožněno sdílení nejenom vysoce odborného know-how, ale také výzkumných, vědeckých a zejména lidských kapacit, což bude mít zcela jednoznačně pozitivní dopad na kvalitu realizovaných projektů,“ uzavírají jednatelé VUZ Slovakia.

VUZ Slovakia, s.r.o. – člen skupiny VUZ

VUZ Slovakia, s.r.o. je 100% dceřinou společností VUZ nabízející vysoce specializované služby a komplexní řešení v oblasti posuzovaní a certifikace železničních vozidel a všech strukturálních systémů železniční dopravy. VUZ Slovakia, s.r.o. však nabízí i další činnosti, mezi které patří zejména činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v dopravě, průzkum trhu, zpracování dat nebo poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU.

Zdroj: Výzkumný Ústav Železniční

Leave a Reply

%d bloggers like this: