Ústecký dopravní podnik nechá opravit budovu pomocných provozů, získal dotaci na projekt

Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem byla schválena dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti – pomocné provozy Předlice“.

Smlouva s vítězným uchazečem veřejné zakázky, který splnil podmínky pro účast v zadávacím řízení a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení všech nabídek, byla uzavřena v lednu tohoto roku. Fyzická realizace projektu se očekává v první polovině roku 2022.

„Budova pomocných provozů ze 70. let je velice zastaralá a energeticky náročná. Nikdy neprošla
komplexní rekonstrukcí a její stav tomu odpovídá. Aktivitami projektu je zateplení obvodového
pláště budovy, zateplení střechy a výměna výplní otvorů. Díky rekonstrukci dojde k úspoře využití
stávajících zdrojů v důsledku zlepšení tepelně-izolačních vlastností dotčeného objektu, snížení
úniků tepla, zlepšení systému hospodaření s teplem. Realizace projektu bude mít zásadní
význam pro zvýšení úspory konečné spotřeby energie ve společnosti. Rozpočet celého projektu
je 6 090 495,06 Kč bez DPH a maximální schválená výše dotace je 1 939 862,46 Kč
dle předložených způsobilých výdajů“,
uvedla Simona Mohacsi, výkonná ředitelka společnosti.

Foto: DPmÚL

Zdroj a foto: DPmÚL

Leave a Reply

%d bloggers like this: