Subterra začne v létě stavět tramvajovou trať Divoká Šárka – Dědinská

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vysoutěžil ve veřejné zakázce zhotovitele 2,3 km dlouhé nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská. Postaví ji společnost Subterra, která v tendru nabídla nejnižší cenu 839,5 milionů korun, o 260 milionů méně, než předpokládal projekt. Dalším kritériem veřejné zakázky byla lhůta stavby. Vítěz ji postaví za 16 měsíců, stejnou dobu nabídly čtyři další společnosti. DPP v tendru obdržel nabídky od pěti subjektů. Zahájení samotné stavby předpokládá letos v létě.

Tramvajová trať Dědinská bude začínat za současnou smyčkou Divoká Šárka a po Evropské bude pokračovat ke křižovatce s Vlastinou ulicí, kde odbočí vlevo. Po křižovatku Vlastiny a ulice U Silnice bude tramvajová trať vedena ve společném koridoru s automobilovou dopravou. Od křižovatky s ulicí U Silnice až po křižovatku s Drnovskou dostane Vlastina ulice díky stavbě tratě novou urbanistickou podobu. Ve středu ulice bude stromořadí, od něj k oběma okrajům zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro auta a místa pro podélné parkování. Vlastina ulice se díky tomuto uspořádání v souladu s územním plánem mírně rozšíří jižním směrem a ukrojí část sousedního areálu ve správě Ministerstva obrany ČR. Na konci Vlastiny ulice nová trať odbočí doprava do Drnovské ulice, podél které bude po levé straně vedena do smyčky Dědinská, kde bude ukončena. Smyčka Dědinská se bude nacházet ve směru z centra vlevo od Drnovské ulice, u křižovatky se stejnojmennou ulicí, resp. nedaleko od současných autobusových zastávek Dlouhá Míle. Smyčka Divoká Šárka zůstane v provozu i po vybudování a zprovoznění tratě Dědinská.

Na tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská bude pět párů zastávek. Ve směru z centra to budou:

· Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí,

· Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,

· Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty,

· Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a

· Dědinská – konečná na stejnojmenném obratišti.

V úseku mezi zastávkami Sídliště na Dědině a Ciolkovského budou uprostřed ulice vysázeny nové stromy, ve zbytku Vlastiny ulice DPP při výstavbě v maximální míře zachová stávající stromořadí. Nové stromořadí bude také v koncovém úseku mezi Drnovskou ulicí a tramvajovou tratí. V rámci stavby tramvajové tratě Dědinská DPP vysadí více než 170 nových vzrostlých stromů.

Stručně z historie příprav tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská

  • 1975 – tramvajová trať je součástí projektu stavby sídliště na Dědině
  • 1986 – tramvajová trať je zanesena do územního plánu HMP
  • 1999 – nový uzemní plán HMP potvrdil zanesení tramvajové tratě
  • 2010 – HMP zahájilo zpracování studie k výstavbě této tramvajové tratě
  • 2011 – dokončena stude HMP, DPP dostává zadání připravit výstavbu tratě
  • 2015 – trať úspěšně prošla kompletním posouzením vlivu na životní prostředí, tzv. velkou EIA
  • 2016 – zahájení procesu územního řízení
  • 2019 – získání územního rozhodnutí a zahájení přípravy dokumentace ke stavebnímu povolení
  • 2021 – získání pravomocného stavebního povolení

Zdroj: DPP, vizualizace: Metroprojekt Praha

Leave a Reply

%d bloggers like this: