DPP vypsal veřejnou zakázku na zhotovitele stavby druhého úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v těchto dnech vypsal veřejnou zakázku na zhotovitele stavby druhého úseku metra D (I.D1b) od stanice Olbrachtova po Nové Dvory. Zakázka zahrnuje výstavbu celkem tří stanic – Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory včetně mezistaničních provozních, technologických a přístupových tunelů, ale také vybudování systému napájení pro celý nejkratší provozuschopný úsek Pankrác D – Nové Dvory. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 24,63 miliard korun. Nabídky zájemců DPP očekává na začátku letošního září.

Provozní úsek metra D Olbrachtova – Nové Dvory (I.D1b) má délku zhruba 3,3 kilometry. Začíná za stanicí Olbrachtova, zahrnuje tři stanice, z toho dvě hloubené – Nádraží Krč, Nemocnice Krč a jednu raženou – Nové Dvory a tři mezistaniční úseky tvořené vždy dvěma jednokolejnými tunely. Zajímavostí tohoto úseku je, že stanice Nádraží Krč, jejíž součástí bude i přestup metro vlak a P+R, bude jednou z mála povrchových stanic metra D, která bude částečně ležet pod Jižní spojkou a na mostní konstrukci vedoucí a nad údolím Kunratického potoka. Součástí výstavby tohoto úseku bude také vybudování tunelu a obratových kolejí ve stanici Nové Dvory, technologických tunelů např. pro vzduchotechniku a další zařízení nezbytná pro provoz pražského metra a v neposlední řadě založení případné odbočky metra do Modřan. Kromě toho bude mít zhotovitel za úkol vybudovat a nainstalovat kompletní napájení pro budoucí dopravní systém, tj. rozvodny, měnírny a trakci pro celý nejkratší provozuschopný úsek metra D, tj. pro pět stanic a mezistaničních úseků od Pankráce po Nové Dvory.

Převážná část druhého úseku metra D bude budována pomocí razícího štítu, tj. metodou TBM (Tunnel Boring Machine). Ražby budou probíhat z lokality budoucího Depa Písnice, odkud vysoutěžený zhotovitel vybuduje zhruba tři kilometry dlouhé přístupové tunely a touto metodou bude pokračovat až do stanice Nádraží Krč. Pouze necelých 800 metrů dlouhý traťový úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nádraží Krč bude ražen metodou NRTM, kterou už nyní využívají zhotovitelé při stavbě prvního úseku metra D Pankrác – Nové Dvory.

Obdržené nabídky bude DPP hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nabídková cena bude mít při hodnocení váhu 80 %, zkušenosti vybraných členů realizačního týmu dodavatele pak váhu 20 %. V hodnocení nabídek budou zohledněny zkušenosti zhotovitele při výstavbě rozsáhlejších dopravních tunelových staveb s raženými tunelovými úseky.

Veřejné zakázce na zhotovitele stavby druhého úseku metra D předcházely předběžné tržní konzultace, které DPP vyhlásil v první polovině letošního ledna ve věstníku veřejných zakázek a v úředním věstníku Evropské unie. Jejich cílem bylo především ověřit nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky tak, aby byla umožněna účast na tendru co nejširšímu okruhu dodavatelů, kteří by byli objektivně schopni předmět veřejné zakázky realizovat. Předběžných tržních konzultací se aktivně zúčastnilo osm subjektů.

Zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: