Se začátkem prázdnin skončí výluky na trati mezi pražským Smíchovem a Radotínem

Se začátkem letošních prázdnin skončí výrazná omezení provozu mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín. Od pátku 1. července budou vlaky využívat jak dvoukolejný úsek ze Smíchova do odbočky Tunel, tak i navazující čtyřkolejnou část do Radotína. Na ní současně začnou obsluhovat přeloženou zastávku Praha-Velká Chuchle. Veškerá stavební činnost se nyní bude odehrávat ve stanici Praha-Radotín, kde budou mít cestující k dispozici dvě nástupní hrany. Už za několik měsíců zde Správa železnic zahájí výstavbu nové výpravní budovy.

V mezistaničním úseku došlo ke zrušení dočasné odbočky Barrandov, která během výluk zkrátila délku úseku s jednokolejným provozem. Naopak trvalá odbočka Tunel umožní vlakům od 1. července využívat všechny čtyři zmodernizované koleje ve směru na Radotín. Pro cestující se současně otevřou dvě nová nástupiště zastávky ve Velké Chuchli, která se nyní nacházejí blíže k tamnímu železničnímu přejezdu.

Zastávka ve Velké Chuchli (foto: Správa železnic)
Zastávka ve Velké Chuchli (foto: Správa železnic)

V Radotíně budou pro cestující v první polovině července otevřena stávající dvě nástupiště blíže k výpravní budově. Přístup na ně bude zajištěn z Vrážské ulice. Od poloviny července až do prosince bude v provozu nové ostrovní nástupiště s dvěma nástupními hranami. Cestující se dostanou k vlakům jak podchodem z Prvomájové ulice, tak i z ulice Na Betonce. Přístup na ostrovní nástupiště z Vrážské ulice a přechod přes celé kolejiště bude zajištěn po stávající provizorní lávce.

Na konci léta plánuje Správa železnic zahájit výstavbu nové výpravní budovy v Radotíně, v současné době vybírá zhotovitele prací. Stávající budova se následně využije jako služebna městské policie. V příštím roce by pak měla začít výstavba nového nadjezdu nad železniční tratí ve Velké Chuchli.

Investiční akce s názvem Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) začala v srpnu 2019, její dokončení je plánováno v únoru příštího roku. Předpokládané celkové investiční náklady stavby dosahují výše 3,67 miliardy korun. Projekt je spolufinancován EU z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Zdroj a označené foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d