Během rekonstrukce nástupiště ve Velimi se opraví také trakční vedení

Modernizace traťového úseku z Velimi do Poříčan postoupila do závěrečné fáze – rekonstrukce ostrovního nástupiště ve stanici Velim. Na něm se nacházejí také stožáry pro brány trakčního vedení, které se nově vybudují mimo toto nástupiště. Součástí prací bude navíc částečná obnova trakčních bran a stožárů na kolejovém rozvětvení ve směru na Kolín. To si vyžádá konání výluk, jež se budou odehrávat zpravidla v nočních hodinách a budou mít minimální dopad na osobní dopravu. V případě konání denních výluk budou některé vlaky využívat odklonové trasy.

Rozsáhlá modernizace traťového úseku z Velimi do Poříčan probíhá od poloviny roku 2020. Díky nasazení nejmodernějších stavebních strojů se podařilo zkrátit dobu výluk o plných 200 dní. Jediným omezením pro vlaky jsou tak v současnosti už jen práce ve stanici Velim.

Pro uvedené úpravy se využijí výluky nezbytné pro rekonstrukci ostrovního nástupiště. Práce, které si vyžádají další omezení, budou prováděny v maximální možné míře v nočních hodinách, a to od poloviny října. Výjimku budou tvořit pouze činnosti, které z technologických důvodů není možné provádět v noci a budou s co nejmenším omezením realizovány i během denních výluk. Jde zejména o seřizování trakčního vedení, například výměnu nosného lana s jeho následnou regulací.

První z výluk se uskuteční od 4. do 7. listopadu, další budou následovat ve dnech 14. a 15. listopadu, dále od 17. do 21. listopadu a od 14. do 18. prosince. Některé dálkové spoje budou v těchto termínech odkloněny přes Nymburk, osobní vlaky na trasách Pečky – Kolín a Poříčany – Nymburk nahradí autobusy.

Zmiňovaná omezení provozu se mimo jiné využijí i na odstranění následků krádeže zesilovacího vedení u obou traťových kolejí v celkové délce 2 km v úseku mezi zastávkou Nová Ves u Kolína a Kolínem, ke které došlo letos 7. září.

„Za případné komplikace způsobené přidanými výlukami se cestujícím předem omlouvám. Ve spolupráci s dopravci jsme učinili vše pro to, aby měly co nejmenší dopad na pravidelnost vlaků. Noční výluky se dotknou jen minima vlaků, které budou nahrazeny autobusy. Při omezeních přes den pojedou vybrané spoje po odklonových trasách,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Zdroj: Správa železnic, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: