V Olomouci otevřeli novou tramvajovou trať za 469 milionů korun

Provoz na nové tramvajové trati NOVÉ SADY – POVEL byl zahájen první listopadový den.

Stavba druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady byla zahájena v březnu 2021 a dokončena v říjnu 2022. Při nákladech ve výši 469 milionů korun vzniklo 1200 metrů tramvajové trati a tři zastávky: U Kapličky, Rožňavská a Zikova.

Tramvaj byla přivedena do Zikovy a Schweitzerovy ulice, modernizovány byly inženýrské sítě v místě trati, vznikly nové chodníky, cyklostezky a přechody pro chodce a vytvořena byla také nová parkovací místa. V listopadu se ještě musí dokončit terénní úpravy okolí a vysázet novou zeleň.

V pondělí 31. října skončilo kolaudační řízení samotné tramvajové trati. Ostatní komunikace, tedy silnice, chodníky a cyklostezka, byly zkolaudovány už v předchozích týdnech. V pondělí bylo schváleno zahájení provozu. „Po celou dobu stavby jsme kontrolovali, zda zhotovitelé zvládají termíny. Věděli jsme, že stavba je velmi náročná pro obyvatele sídliště a proto jsem moc rád, že vše skončilo v rámci dohodnutého harmonogramu. Přeji obyvatelům Nových Sadů, aby jim výhody nové trati vynahradily ztížené podmínky posledních dvaceti měsíců,“ dodal primátor Mirek Žbánek.

V Zikově ulici zároveň vznikly po obou stranách komunikace parkovací zálivy s legálními parkovacími místy, další nové parkoviště se šestadvaceti místy bylo vybudováno poblíž Trnkovy ulice, nová místa mají v nejbližších týdnech vzniknout ještě v Zikově ulici úpravou někdejších zelených ploch.

Na začátku stavby bylo nutno vykácet několik desítek stromů, což u mnoha obyvatel vyvolalo negativní reakce. V okolí trati pak ale bude vysazen dvojnásobek nových stromů a velké množství keřů, jejichž přínos pro lokalitu se projeví při prvním jarním zazelenání. „Odborníci připravili estetické a pestré sadové úpravy z takových druhů, které se vhodně doplňují a navíc toho v městském prostoru hodně vydrží,“ komentoval budoucí vzhled okolí trati primátor Mirek Žbánek.

Konečná zastávka U Kapličky
Konečná zastávka U Kapličky
Konečná zastávka U Kapličky
Zastávka Rožňavská
Zastávka Rožňavská
Zastávka Rožňavská
Zastávka Rožňavská
Zastávka Rožňavská
Zastávka Zikova
Zastávka Zikova
Pohled od zastávky Trnkova
Pohled od zastávky Trnkova
Zastávka Trnkova
Zastávka Trnkova

Zdroj: Magistrát města Olomouce, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: