Na stavbě prvního úseku metra D je vyražen první kilometr tunelů a osazena poslední soška svaté Barbory

Na prvním úseku metra D Pankrác – Olbrachtova je vyražen první kilometr tunelů, přesně 1 033 metrů. Téměř půlkilometr vznikl během geologického průzkumu, dalších 534 metrů vyrazili zhotovitelé za uplynulých sedm měsíců od zahájení výstavby metra D. Hloubící nebo razící práce nyní probíhají na čtyřech místech. Po dokončení přípravných prací a přeložek inženýrských sítí nově začalo také hloubení těžní jámy pro výstavbu budoucí stanice Olbrachtova. Stavba se zde blíží do fáze prováděné hornickým způsobem, proto před svátkem svaté Barbory nechala společnost STRABAG v této lokalitě požehnat sošce této patronky všech horníků a stavařů.

Požehnání svaté Barboře je staletá hornická tradice, která se dodržuje dodnes. Horníci podle ní zapalovali své ochránkyni ve štolách svíce, které nechávali na její svátek 4. prosince hořet celou noc. Tzv. Barbořino světlo jim za to osvěcovalo temnotu i po celý rok následující. Autorem 45 centimetrů vysoké sošky z lipového dřeva je profesor Stefan Brüggerhoff, řezbář a současně majitel hornického muzea v německé Bochumi. Patronce horníků a stavařů, ochránkyni a pomocnici v nouzi na stavbě stanice Olbrachtova požehnal Petr Šleich, farní vikář z římskokatolické farnosti u kostela Panny Marie Královny míru z Prahy–Lhotky. Je to poslední, čtvrtá soška svaté Barbory osazená na stavbě prvního úseku metra D. První dvě zhotovitelé nainstalovali při zahájení geologického průzkumu na staveništích VO-OL a PAD4, třetí dohlíží na ražby přístupového tunelu a následně i samotné stanice v lokalitě PAD1b.

Foto: STRABAG

„Přeji všem kolegům, kteří na stavbě pracují, aby práce v podzemí probíhaly hladce, tak jak si naplánovali. Jejich technické znalosti a odborné zkušenosti jsou pro mne zárukou bezpečného průběhu všech prací, které mají před sebou,“ uvedl za společnost STRABAG, která tuto část stavby realizuje, Pavel Brychcín, člen představenstva.

Foto: STRABAG

„Na stavbě prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova máme vyražen první kilometr tunelů a štol. Z celkového objemu je to nicméně teprve zhruba první desetina. Nejdále jsme s ražbami mezistaničního tunelu, který by měl být v celé délce doražen až k budoucí stanici Olbrachtova předběžně na konci března 2023, pokud budou práce pokračovat podle harmonogramu. Zatím se to zhotovitelům daří. Přeji kolegům, aby práce na výstavbě budoucí stanice Olbrachtova probíhaly podle plánů a dílo se dařilo,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Foto: HOCHTIEF CZ – Vladimír Dinda

Aktuální výstavba metra D v číslech:

Celková délky vyražených tunelů a štol od zahájení výstavby: 534 metrů

Celková délka vyražených tunelů během geologického průzkumu: 499 metrů

Celkem vytěženo rubaniny od zahájení výstavby: 37 500 m3

Celkový objem použitého betonu od zahájení výstavby: 10 800 m3

Celkové množství použité ocelové výztuže: 1 750 tun

Celkové množství použitých ocelových kotev: 54 400 metrů

Celkový objem použitých injektáží: 319 tun

Celková délka vrtů pro injektáže: 17 700 metrů

Foto: HOCHTIEF CZ – Vladimír Dinda

Zdroj: DPP, úvodní foto: HOCHTIEF CZ – Vladimír Dinda

Leave a Reply

%d bloggers like this: