Západní okruh Plzně přinese po svém otevření změny tras autobusových linek 24 a 25

Západní okruh Plzně propojí Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí.

Dokončení další části Městského (západního) okruhu v úseku Křimická – Karlovarská přinese cestujícím od 27. 2. 2023 změny tras autobusových linek číslo 24 a 25. Současně bude zrušena autobusová linka 36, která bude nahrazena spoji linky 25 a z části novou trolejbusovou linkou 19. Současně dojde k drobným úpravám v provozu linek číslo 12 a 15.

„Západní okruh má ulevit dopravě v centru města. Umožní alternativní spojení Severního Předměstí a Borských polí nejen individuální automobilovou dopravou, ale i tou veřejnou. Proto po něm hned týden po jeho otevření začnou jezdit i nové linky autobusů MHD. Věříme, že se nám tím podaří do autobusů MHD přilákat některé řidiče aut a snížit tím dopravní zácpy na Karlovarské a na Klatovské hlavně ve špičkách,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Zdroj: PMDP

Linka 24 Bory – Zadní Skvrňany – Bolevec

Trasa linky mezi Bory a Skvrňany beze změn, spoje pojedou dále na západní okruh, vybrané spoje obslouží Křimice a Radčice, přesněji zastávky K Rozvodně, Chebská, Zámecké náměstí, Pod Kyjovem (pouze směr Skvrňany), Radčice, Náves Radčice, Ke Kovářce (nová zastávka na propojce Radčické ulice a západního okruhu v režimu na znamení). Po západním okruhu linka přijede do okružní křižovatky Karlovarské a Studentské ulice na Košutce. Dále ulicemi Studentská a Plaská dojede linka až do Bolevce.

Linka 24 bude v provozu celodenně a celotýdenně v pracovní dny od cca 4:45 do 22:45, o víkendu od 5:00 do 22:45. Interval na lince je cca 30 minut ve špičce, 60 minut v sedle a 60 minut o víkendu. Vybrané spoje budou sjíždět z městského okruhu do Radčic a Křimic. Provoz bude zajištěn v pracovní dny velkokapacitními autobusy. O víkendu pak autobusy standardní délky.

Linka 25 Univerzita – Zadní Skvrňany – Bolevec

Trasa linky v oblasti Borských polí plně nahradí trasu stávající linky 36. Z okružní křižovatky ulic Domažlická a Folmavská bude pokračovat v trase linky 24 do Zadních Skvrňan. Spoje pojedou dále na západní okruh, vybrané spoje obslouží Křimice a Radčice, přesněji zastávky K Rozvodně, Chebská, Zámecké náměstí, Pod Kyjovem (pouze směr Skvrňany), Radčice, Náves Radčice, Ke Kovářce (nová zastávka na propojce Radčické ulice a západního okruhu v režimu na znamení). Ze západního kruhu budou pokračovat na Vinice, kde však neobslouží stávající zastávky linky 25 Slupská a Vinice, které budou pro linku 25 zrušeny. V oblasti Vinic pojede ulicí Na Chmelnicích po trase stávající linky 25 k nemocnici na Lochotíně, odkud bude pokračovat Lidickou a Plaskou ulicí až do Bolevce.

Linka 25 bude v provozu celodenně v pracovní dny od cca 5:00 do 22:45. Interval na je cca 30 minut ve špičce, 60 minut v sedle. Vybrané spoje budou sjíždět z městského okruhu do Radčic a Křimic. Provoz bude zajištěn v pracovní dny velkokapacitními autobusy.

Obě linky se budou intervalově prokládat, čímž vznikne ve společném úseku trasy Bory (Univerzita) – Zadní Skvrňany interval cca 15 minut ve špičce, 30 minut v sedle a 60 minut o víkendu (tak jako má linka 24 dosud).

Trolejbusy

Nová trolejbusová linka 19 v trase Nová Hospoda – Bory – U Luny – Dobrovského – Karlov zajistí v pracovní dny dopravu školní mládeže z Nové Hospody do 10., 11. a 26. základní školy a nahradí tak původní ranní školní spoj linky 36 z Nové Hospody na Bory a původní odpolední školní spoj linky 36 z Bor na Novou Hospodu. Ranní spoj bude odjíždět v 7:23 hod. z Nové Hospody, odpolední spoj pak v 13:18 hod. z Karlova a následně v 13:34 hod. ze zastávky “U Luny“. Od 27. 2. 2023 dochází současně i k drobným úpravám v provozu linek 12 a 15.

Zdroj: PMDP

Zdroj a foto: PMDP a Magistrát Města Plzně

Leave a Reply

%d