ČD Cargo převzalo dva Vectrony s pomocným dieselovým motorem

Nové lokomotivy budou primárně určeny pro provoz v Rakousku a v Německu. Jejich domovským SOKV budou České Budějovice.

Nové lokomotivy řady 393 Vectron AC jsou čtyřnápravové interoperabilní dvousystémové lokomotivy schopné v tomto provedení jezdit rychlostí až 200 km/hod. na střídavých trakčních systémech 15 kV (16,2/3 Hz) a 25 kV (50 Hz). Nové stroje jsou vybaveny pomocným dieselovým motorem (DPM – Diesel Power Modul) pro provoz na manipulačních kolejích a vlečkách bez trakčního vedení nebo při posunu. Modul DPM se skládá z dieselového agregátu o výkonu 180 kW umístěného ve strojovně a z palivové nádrže.

Nové lokomotivy Siemens Vectron (foto: ČD Cargo / Michal Roh)

Zdroj: ČD Cargo, foto: ČD Cargo / Michal Roh

Leave a Reply

%d bloggers like this: