OBRAZEM: Stavba nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská

Stavba nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská byla slavnostně zahájena 13. července 2022. Zprovoznění se předpokládá v listopadu 2023.

Trať bude dlouhá 2,3 kilometru, bude na ní pět párů zastávek a její výstavba má trvat zhruba 16 měsíců. Stavbu provádí společnost Subterra. Předpokládané náklady výstavby činí 839,5 milionů korun. Část z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2.

V souvislosti s výstavbou tramvajové trati připravuje hl. m. Praha parkovací dům u křižovatky ulic Vlastina a Ciolkovského nejen jako kompenzaci úbytku stávajících parkovacích míst, ale i zajištění jejich celkového navýšení

Slavnostní zahájení nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská, 13.7.2022

Jedná se o prodloužení tratě ze stávajícího obratiště Divoká Šárka, odkud bude pokračovat přímo Evropskou ulicí s novým párem zastávek Divoká Šárka a následně vlevo do Vlastiny ulice. Zde trať povede nejprve do křižovatky s ulicí U Silnice ve společném koridoru s automobily, před samotnou křižovatkou DPP vybuduje další pár zastávek.

V dalším úseku, od křížení s ulicí U Silnice, dostane Vlastina ulice nové urbanistické řešení podle studie hl. m. Prahy z roku 2010, která byla zadáním a podle které DPP připravoval projektovou dokumentaci. Po dokončení stavby bude ve středu Vlastiny ulice stromořadí a od něj k okrajům postupně zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro automobily a na jižní straně parkovací stání. Stromořadí mezi ulicemi U Silnice a Hodčina zůstane zachováno, mezi novými zastávkami Sídliště na Dědině a Ciolkovského na něj DPP naváže a vysadí novou alej. Nové uspořádání Vlastiny ulice bude znamenat její částečné rozšíření na jižní stranu na úkor sousedního areálu vojenského útvaru Ruzyně. Po opuštění Vlastiny ulice trať povede směrem na sever, po levé straně podél Drnovské ulice. Ukončena bude smyčkou s pracovním názvem Dědinská, nedaleko křižovatky Drnovské a Dědinské ulice.

Na tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská bude pět párů zastávek. Ve směru z centra v následujícím pořadí, umístění a pracovními názvy:

· Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí,

· Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,

· Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty,

· Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a

· Dědinská – konečná na stejnojmenném obratišti.

Vizualizace nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská (autor Metroprojekt)

Stavba nové tramvajové tratě dne 13.5.2023

Stavba nové tramvajové tratě dne 13.4.2023

Stavba nové tramvajové tratě dne 27.3.2023

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek a Pavel Šejna/ Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: