OBRAZEM: Stavba nové tramvajové tratě do Libuše vstoupila do závěrečné etapy

V sobotu 27. května 2023 se pro cestující otevře nová tramvajová trať mezi Sídlištěm Modřany a Libuší.

Stavba nové tramvajové tratě Modřany – Libuš byla slavnostně zahájena 1. dubna 2022 v tramvajové smyčce v Modřanech.

Trať je dlouhá 1,7 kilometru se čtyřmi páry zastávek. Obsluhovat ji budou obousměrné vozy typu KT8D5.RN2P na prodloužené lince číslo 17.

Nová tramvajová trať vychází z dnešní smyčky v Modřanech odkud dále vede v boční poloze podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí. V tomto zhruba 1,3 kilometru dlouhém úseku má trať otevřený kolejový svršek.

Novodvorskou je trať vedena v ose ulice do konečné zastávky Libuš, která je umístěna vedle současných zastávek autobusů Pavlíkova, nedaleko obchodního centra Obzor. Tramvajová trať má v křižovatce ulic Generála Šišky a Novodvorské asfaltový povrch, zhruba 230 metrů dlouhý úsek v Novodvorské ulici je zatravněn.

S tramvajovou tratí DPP postavil také novou měnírnu Libuš, která slouží k napájení nejen budované tratě Modřany – Libuš, ale i připravovaného pokračování na Nové Dvory.

Stručně z historie příprav tramvajové tratě Modřany – Libuš (zdroj: DPP)

  • 1988 – komplexní studie výhledového řešení hromadné dopravy v Praze (KS HD Praha 88), rozvoj tramvajových tratí v oblasti jižně od Braníka,
  • 1993-5 – záměr vybudování TT Modřany – Sídliště Libuš,
  • 1999 – nová podoba územního plánu počítá s TT do Libuše, do Novodvorské ulice až k Chýnovské ulici k budoucí stanici metra Nové Dvory,
  • 2011 – v návaznosti na přípravné práce k metru D zrealizovány dvě podrobné studie na TT Na Veselí – Pankrác a TT Modřany – Libuš navazující na metro D,
  • 2015 – zahájení přípravných prací k výstavbě TT Modřany – Libuš,
  • 2017 – trať úspěšně prošla zjišťovacím řízením EIA a získala pravomocné územní rozhodnutí,
  • 2021 – získání pravomocného stavebního povolení.
KVĚTEN 2023
BŘEZEN 2023 (foto: Petr Antony)
LEDEN 2023
Stavba nové tramvajové tratě Modřany – Libuš byla slavnostně zahájena 1. dubna 2022
Stávající tramvajová smyčka v Modřanech, 11.1.2023
Stávající tramvajová smyčka v Modřanech, 11.1.2023

Martin Dufek a Pavel Šejna / Dopraváček.eu, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: