Žateckou nádražní budovu čeká oprava, letos slaví 150 let své existence

Nádražní budova v Žatci byla dostavěna v roce 1873 a letos tak slaví 150 let své existence.

Správa železnic nyní hledá zhotovitele celkové opravy této historické nádražní budovy. V roce 2020 byla prohlášena kulturní památkou, a tak se její vzhled ani po opravě výrazně nezmění.

Oprava bude zahrnovat obnovu fasády a nápravu historicky nevhodných zásahů do vzhledu budovy. Dále se obnoví původní střešní světlíky a odstraní nepůvodní přístavby. Kompletní opravou projde střecha, plášť budovy, nástupištní přístřešek a veřejně přístupné prostory včetně toalet. Bezbariérový přístup cestujících z ulice zajistí výtah. Revitalizace se dotkne i ploch v okolí nádražní budovy.

Práce na opravě budou rozděleny na několika etap a potrvají až do roku 2026. Předpokládané celkové náklady stavby jsou vyčísleny na bezmála 90 milionů korun.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj a vizualizace: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: