Správa železnic, České dráhy a Drážní úřad zahajují spolupráci na preventivní bezpečnostní kampani

Pod záštitou Ministerstva dopravy podepsaly Správa železnic, České dráhy a Drážní úřad memorandum o dlouhodobé spolupráci s cílem řešit neubývající počty úrazů na železnici.

Zároveň tak symbolicky zahájili preventivní bezpečnostní kampaň, která přiblíží rizika nepozorného chování v blízkosti železnice. První část startuje na sociálních sítích, s přicházejícím létem se zaměří především na nebezpečné chování mladé generace na železnici.

Zdroj: České dráhy

Za minulý rok se na železnici stalo celkem 453 nehod s následky na zdraví osob a 238 lidí těmto zraněním podlehlo. Z dostupných údajů přitom vyplývá, že mezi příčinami střetu s vlakem dominuje nerespektování pravidel ze strany chodců a řidičů. Statistiky rovněž ukazují, že počet úrazů osob ve věku do 26 let je nejvyšší za posledních 5 let.

„Střet vlaku s automobilem nebo s člověkem bohužel není nic výjimečného. Musíme společně dělat maximum pro to, aby takových případů bylo co nejméně. Při srážce s osobou jde o zmařený lidský život, často kvůli zbytečné nepozornosti nebo podcenění situace. Při srážkách na přejezdech jsou v ohrožení lidé v automobilu i ve vlaku. Především nákladní vozidla jsou v tomto směru nebezpečnou zbraní. Loni se při nehodách na železničních přejezdech zranilo ve vlacích 17 osob, včetně našich zaměstnanců. Věříme, že kampaň má smysl a splní svůj účel,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec.

První fáze kampaně poběží na sociálních sítích a je zaměřená primárně na děti a mládež. Poutavou formou představí prázdninové on-line desatero, tedy základní pravidla opatrnosti při pohybu na železnici. Naváže v tomto směru na již probíhající aktivity, jako například Preventivní vlak bezpečné železnice. Podle memoranda bude spolupráce pokračovat na podzim, druhá fáze vyvrcholí celostátní mediální kampaní.

„Všichni bychom rádi žili v ideálním světě, kde k nehodám nedochází. Zcela eliminovat je bohužel nedokážeme, přesto se o to musíme snažit. Zároveň je třeba si uvědomit, že železnice je specifickým druhem dopravy a následky takových událostí jsou mnohdy fatální,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Simulovaná srážka automobilu s vlakem

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: České dráhy, Správa železnic a DÚ

Leave a Reply

%d bloggers like this: