Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové slaví 15 let od uvedení do provozu

Ve středu 5. července 2023 uplyne 15 let ode dne, kdy byl zahájen pravidelný provoz v novém autobusovém terminálu.

Terminál HD zcentralizoval městskou, regionální a dálkovou dopravu do jednoho místa. Samotná stavba získala titul „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2009“ v kategorii dopravních a inženýrských staveb. Slavnostně byl uveden do provozu již 3. července 2008. Provoz autobusových spojů zde byl zahájen o dva dny později 5. července 2008 a trolejbusových linek až od 13. října 2008.

Na THD aktuálně zajíždí 5 trolejbusových linek (1, 2, 4, 6 a 7) a 17 autobusových MHD (5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 51, 52, 11R, 17R a 12Š).

Dokončením terminálu vznikl centrální přestupní bod sdružující kompletní autobusovou dopravu s návazností na železniční spoje a s komplexním servisem pro cestující a návštěvníky Hradce Králové.

Vlastní objekt Terminálu hromadné dopravy představují dvě samostatné odbavovací haly pro cestující MHD a pro cestující regionální, dálkovou a mezinárodní autobusovou dopravou. Jsou vybavené informačními centry s obsluhou a elektronickým informačním systémem o odjezdech autobusů. V každé z budov mají cestující možnost využít i provozy zajišťující občerstvení.

V každé hale je pro cestující volně k dispozici jeden internetový kiosek s bezplatným pevným přístupem na internet a je zde možnost bezplatného připojení k wi-fi síti. Rovněž je k dispozici samoobslužná úschovna zavazadel.

Zcela netradičně a velmi nezvykle vyřešil architekt pracoviště dispečera celého terminálu. To se v podobě stylizovaného horkovzdušného balónu ve formě prosklené koule o průměru 430 cm „vznáší“ nad hlavami cestujících. Spodní a horní pól koule je opatřen laminátovou konstrukcí se zrcadlovým chromovaným lakem. Koule je zavěšena táhlem a s konstrukcí haly je spojena lávkou.

Úložné boxy v hale terminálu (foto: DPmHK)

Konstrukční řešení Terminálu HD

Terminál HD o rozměru 145 x 150 m, tedy 21 750 m2, který je situovaný v těsné blízkosti nádraží podél Nádražní ulice, tvoří jeden architektonický celek. Stavba je tvořena dvěma odbavovacími halami, zastřešenými nástupišti a okolními manipulačními plochami. Odbavovací haly jsou čtyřpodlažní tvořené betonovým monolitickým skeletem s proskleným obvodovým pláštěm. V halách o rozměrech 46 x 12m jsou jak točitá nerezová schodiště se skleněnými podsvícenými stupni, tak hydraulický výtah. Dvě třetiny obvodového pláště haly tvoří termoizolační dvojsklo. Díky tomu mají cestující dokonalý přehled o dění na nástupištích. Zbývající část fasády je obložená obkladovými panely.

Atypické vzletné zastřešení nástupišť o ploše cca 60 x 120 m, jehož hřeben dosahuje v nejvyšším místě výšky 14,5 m, je provedeno textilními membránami s prosklenými plochami o rozměrech 20 x 30 m. Ocelová nosná konstrukce je zavěšená na ocelových táhlech.

Provozně je THD rozdělen do dvou zón s celkem 23 nástupišti. Jedna zóna (blíže železnici) pro městskou a regionální dopravu (13 odjezdových stání pro autobusy i trolejbusy) a druhá zóna (východněji) pro regionální, dálkovou a mezinárodní autobusovou dopravu (10 odjezdových stání).

Dobíjení elektrobusu SOR na Terminálu HD

Kapacita terminálu:

 • Regionální, dálková a mezinárodní autobusová doprava: 475 vjezd/den, tzn. cca 175 000 vjezdů/rok.
 • Městská doprava: 700 vjezdů den a 1 320 příjezdů/odjezdů/den.

Technické údaje o stavební konstrukci

Svařovaná ocelová konstrukce charakteristického tvarosloví je zavěšená na předepnutých táhlech. Přestřešení tvoří předepnuté membrány a prosklení. Tento typ konstrukce svým rozměrem drží v České republice prvenství.

 • Hmotnost ocelové konstrukce včetně příslušenství: 850 t, z toho táhla tvoří 50 t
 • Půdorysné rozměry přestřešené plochy: 60,0×144,0 m (půdorysná odvodňovaná plocha = 8300 m2)
 • Světlá výška pod přestřešení: proměnná od 9,50 m do 14,50 m
 • Rozpětí/vzepětí/délka membrány: 10,0 m/var. od 2,0 m do 5,0 m/ /var. od 25,0 m do 32,0 m
 • Plocha membrány/plocha prosklení: 6300 m2/1200 m2
 • Délka krajního střešního nosníku: 32,50 m
 • Vzepětí konstrukce páteřního oblouku: 9,50 m
 • Rozpětí páteřního oblouku: 78,0 m
 • Výška doutníkové stojky: 24,50 m
 • Maximální průměr táhla (Macalloy): 105 mm (3000 kN)
Celkový pohled na Terminál HD (zdroj: DPmHK)

Zahájení stavby

K poklepu na základní kámen došlo 4. září 2006, první stavební práce byly po dokončení záchranného archeologického průzkumu zahájeny 14. srpna 2006. Vlastní terminál včetně trolejového vedení na Riegrově náměstí byl budován od srpna 2006 do září 2008.

Výstavba THD v Hradci Králové byla rozdělena na dvě hlavní části a na vlastní výstavbu objektu terminálu včetně odstavné plochy část A, část D – trolejové vedení ve Sladkovského ulici v prostoru za budovou VČE (nyní administrativní budova ČEZ) a kompletní rekonstrukci Riegrova náměstí části B, C (přednádražního prostoru). Z těchto důvodů bylo dílo rozděleno také mezi dva investory.

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., který je provozovatelem terminálu, financoval výstavbu terminálu část A a výstavbu trolejového a trakčního vedení část D a Statutární město Hradec Králové financovalo rekonstrukci Nádražní ulice část B a rekonstrukci Riegrova náměstí část C.

Celková cena díla se přiblížila částce 500 milionů Kč s DPH. Projekt byl spolufinancován strukturálními fondy Evropskou unií ve výši 62 milionů Kč.

Hradec Králové si připomene 95. výročí založení městské hromadné dopravy v Hradci Králové. Dopravní podnik proto připravil nejen pro fanoušky dopravy Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 7. října 2023 od 9 do 15 hodin. Akce připomene nejen ekonomický, stavební či technický rozvoj za 95 let, ale i generace lidí, kteří se na provozu městské veřejné dopravy v Hradci Králové podíleli.

Samotná akce se uskuteční v prostorách areálu Dopravního podniku v Pouchovské ulici 153 a Terminálu hromadné dopravy (THD). Obě tato místa budou od 9 do14 hodin propojena oblíbenou speciální bezplatnou okružní linkou, na které pojedou historické vozy (bude označená 95 – Den otevřených dveří) – odjezd z THD bude z nástupiště D1.

„Na organizaci letošního Dne otevřených dveří bude spolupracovat také Ministerstvo pro místní rozvoj, které si klade za cíl představit téma „Kde fondy EU pomáhají“. Právě v našem DP byla totiž realizována celá řada úspěšných projektů. V rámci této komunikace nám pomůže zajistit zejména bohatý doprovodný program určený pro širokou veřejnost všech věkových kategorií,“ uvádí k akci František Meduna, vedoucí marketingu DPmHK.

Samotnou akci konanou v říjnu našim čtenářům ještě včas připomeneme.

Myčka v areálu dopravce
Elektrobusy v areálu DP města Hradce Králové

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj a označené foto: DPmHK

Leave a Reply

%d bloggers like this: