Pražský dopravní podnik má první trolejbus SOR TNS 18, dnes dorazil do garáže Klíčov

První trolejbus SOR TNS 18 dorazil dnes do garáže Klíčov.

Informoval o tom DPP na sociálních sítích. Nyní bude podle dopravce na voze po dobu zhruba dvou týdnů výrobce ladit a testovat elektrovýzbroj a ovládací software na nabíjecí infrastruktuře 750V.

„Pevně věříme, že práce a zkoušky dopadnou dobře a dalším krokem už budou zkušební jízdy trolejbusu, zatím bez cestujících, na trati Palmovka – Čakovice,“ uvádí DPP.

U trolejbusů určených pro linku číslo 58 (Palmovka – Čakovice – Miškovice) provádí montáž elektrické výzbroje společnost Cegelec. Do areálu této společnosti v Praze byl první trolejbus na montáž přivezen již v květnu tohoto roku. Zde si ho mohli také zájemci prohlédnout v sobotu 27. května, kdy Cegelec umožnil k vozu přístup.

DPP vysoutěžil 15 nových kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18 ve veřejné zakázce na začátku loňského roku. Celková hodnota zakázky je 220,4 milionů korun, o bezmála 80 milionů korun nižší, než byla její předpokládaná hodnota.

Podle uzavřené smlouvy měl výrobce povinnost dodat všechny trolejbusy nejpozději do 14 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, kterým byl 16. únor 2022. Smlouva tedy měla být splněna do 16. dubna 2023.

V případě prodlení výrobce s dodržením sjednaného termínu dodání trolejbusů vzniká DPP dle uzavřené smlouvy nárok na úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,5 % z ceny každého trolejbusu bez DPH za první den prodlení a následně ve výši 0,1 % z ceny každého trolejbusu bez DPH, a to za každý i započatý kalendářní den a případ prodlení.

Nový trolejbus v garáži Klíčov (foto: DPP)

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj a foto: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: