Praha podpoří dobrovolné hasiče částkou 18 308 500 Kč

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) v Praze získají dotaci na svou činnost od hlavního města.

Podporu ve výši 18 308 500 Kč v pondělí schválili pražští radní. Jednotky SDH jsou součástí integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy. Bez jejich pomoci by bylo velmi složité zajistit bezpečnost a ochranu při mimořádných událostech. Dotace se SDH přidělují na základě požadavků jednotlivých jednotek a posouzení odboru bezpečnosti.

Na území hlavního města se nachází 27 jednotek dobrovolných hasičů s celoměstskou působností, 9 jednotek určených k zásahům na území městské části. Dále jsou tu ještě 3 jednotky typu JPO/N, které jsou nezařazené do plošného pokrytí kraje.

Martin Dufek a Pavel Šejna / Dopraváček.eu, zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: