Název 3ČSAD je již minulostí, vznikl Transdev Slezsko a.s

Valná hromada společnosti ČSAD Havířov a. s. rozhodla s účinností od 1. září 2023 o sloučení společností ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. se společností ČSAD Havířov a.s. Následně bylo rozhodnuto o změně názvu nástupnické společnosti z ČSAD Havířov a.s. na Transdev Slezsko a.s.

„Společnost Transdev Slezsko a.s. bude pokračovat jak ve své původní podnikatelské činnosti, tak i v dosavadní činnosti zaniklých společností ČSAD Frýdek – Místek a.s. a ČSAD Karviná a.s. v nezměněném rozsahu. Společnost Transdev Slezsko a.s. bude současně bez jakýchkoliv změn a přerušení realizovat existující dodávky služeb a smluvních plnění. Postupně proto dojde k výměně loga provozovatele na autobusech, jízdenkách, v jízdních řádech atp. za nové označení Transdev,“ uvádí k přejmenování dopravce.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: Transdev

Leave a Reply

%d bloggers like this: