Praha odsouhlasila finanční podporu na dovybavení jednotek SDH novou požární technikou

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila poskytnutí účelových investičních dotací městským částem na nákup požární techniky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů například v městských částech Praha–Ďáblice, Praha–Lipence nebo Praha–Zličín. Celková výše podpory z rozpočtu hlavního města bude v letošním roce činit 36 650 000 Kč.

Přidělené prostředky využijí městské části Praha–Ďáblice, Praha–Lipence a Praha–Zličín na nákup cisternové automobilové stříkačky pro své dobrovolné hasiče. Hlavní město pak bude také spolufinancovat pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro městskou část Praha 21 i nákup nového automobilu pro městské části Praha 8 a Praha–Klánovice nebo požárního přívěsu pro hasiče z Prahy–Zbraslav. Uvedené městské části už totiž získaly dotace také od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Hlavní město se v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně podílí na financování jednotek sborů dobrovolných hasičů, jejich akceschopnosti i na pořízení a obnově techniky. Městským částem, které jsou jejich zřizovateli, proto přispívá na zabezpečení těchto činností.

Rozhodnutí pražské rady musí ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém příštím jednání.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: