Cvičení záchranných složek proběhlo ve stanici metra Zličín

Ve stanici metra Zličín dnes v noci proběhlo za podpory Ministerstva vnitra ČR a ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv cvičení se zaměřením na ověření nasazení několika prototypů dekontaminačních zařízení v případě teroristického útoku. Za účasti hasičských záchranných sborů hl. města Prahy, DPP, společnosti DEKONTA a Správou státních hmotných rezerv, se podařilo ověřit použití třech nových prototypů speciálních dekontaminačních zařízení DA 1, DA 2 a DA 4 při zamoření stanice a tunelů metra nebezpečnou otravnou látkou.

DPP se dlouhodobě programově věnuje zabezpečení prostor pražské MHD a bezpečnosti cestujících. Zvláštní pozornost věnujeme protiteroristickým opatřením zejména v uzavřených prostorách metra, které pravidelně prověřujeme v rámci součinnostních cvičení. Jedním z nich je protichemický varovný systém metra, který je schopen v reálném čase detekovat nebezpečnou látku a umožňuje včas přijmout adekvátní opatření k evakuaci a záchraně cestujících v případě útoku. Cílem dnešního bezpečnostně-technického cvičení bylo prověřit v reálných podmínkách metra použití nově vyvinutých technologií a postupů při plošné dekontaminaci stanic metra a tunelů zasažených bojovými chemickými látkami. Tato činnost má nezastupitelný význam při záchraně cestujících a obnově provozu metra po likvidaci následků teroristického útoku s použitím chemických látek,“ říká Bohdan Frajt, bezpečnostní ředitel DPP.

Foto: DPP

Dekontaminační zařízení DA1 je přenosné zařízení, určené jak pro venkovní, tak i vnitřní prostory, kde je přístup k zasažené oblasti buď omezen (například v případě stísněných prostor, schodiště či mechanických překážek jako jsou sloupy, lavičky ve stanici metra), nebo zde není možné použít razantní techniku oplachu. Pro obsluhu tohoto zařízení stačí jedna osoba, umožňuje měnit konzistenci dekontaminantu od jemné mlhy, přes pěnu až po oplach. Dekontaminační zařízení DA 2 je naopak pojízdné a je určeno pro použití v obdobných prostorách jako DA 1, je však vzhledem k čtyřnásobné kapacitě výkonnější, upevněné na dvoukolovém vozíku. Díky tomu umožňuje zkrátit dobu dekontaminace místa nebezpečnou látkou.

DA 4 je velkoobjemové dekontaminační zařízení určené pro zásah ve vnitřních prostorách nástupišť a tunelů metra. Jedná se o pojízdné zařízení se zásobníky dekontaminantu, soustavou čerpadel, kompresorem a mobilním generátorem v atypickém kontejneru připevněným na typový podvozek DPP. Zařízení je vybaveno velkokapacitní tryskou umožňující dekontaminaci celého profilu stanice i tunelu s možností volby dávkování dekontaminantu v podobě mlhy, pěny, jemného i razantního oplachu.

Foto: DPP

Všechny tři prototypy dekontaminačních zařízení určených k dekontaminaci chemických, biologických a radioaktivních látek v různých typech prostor dopravní infrastruktury vyvinula společnost DEKONTA ve spolupráci se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany za podpory Ministerstva vnitra v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR, který běží od roku 2015. Dnešní cvičení a testování aplikace zařízení v prostorách metra je součástí uvedeného programu. Po ukončení a vyhodnocení programu v příštím roce se rozhodne o dalším využití prototypů zařízení, tj. jestli budou certifikovány pro běžné použití, a které složky Integrovaného záchranného systému je zařadí do své výbavy.

DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: