Správa železnic opraví dva mosty v pražských Dejvicích

Správa železnic vyhlásila veřejnou zakázku na opravu dvou železničních mostů mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín na trati z Prahy do Kladna. Vlastní stavební práce by měly proběhnout od dubna do září letošního roku.

Předmětem veřejné zakázky jsou opravné práce na železničním mostě přes Gymnazijní ulici a dále na mostě přes stezku pro pěší spojující ulice Glinkova a Pod Ořechovkou. Předpokládaná cena oprav je 10 milionů korun.

V prvním případě bude provedena oprava stávající plnostěnné ocelové trámové konstrukce zesílením prvků mostovky, včetně obnovy protikorozní ochrany mostu a výměny mostnic (pražců).

U mostu přes stezku pro pěší se stávající nosná konstrukce nahradí novou prefabrikovanou ze železobetonu a s průběžným štěrkovým ložem. Součástí opravy bude sanace a úprava spodní stavby, provede se také nové izolační souvrství objektu a další související práce.

Po opravě obou mostů dojde k odstranění trvalého omezení rychlosti na 40 km/h, vlaky budou moci využívat traťovou rychlost 60 km/h.

Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: