Vyšlo druhé vydání knihy Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové

V Hradci Králové bylo dnes představeno druhé vydání velice úspěšné knihy Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové. Představení knihy pro veřejnost a autogramiáda se uskuteční za účasti autorky a většiny spoluautorů v sobotu 27. června 2020 od 14 do 15 hodin v hale MHD na Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové.

Foto: DPmHK

Příznivce královéhradecké městské dopravy v knize naleznou informace a fotografie z let 1928 – 2020. Helena Rezková zpracovala do druhého rozšířeného vydání například desítky nově získaných historických fotografií, další vzpomínky pamětníků, ale hlavně dění od roku 2013, kdy se hradecký dopravní podnik zařadil na špici v zavádění elektromobility v městském provozu v rámci České republiky.

Foto: DPmHK

Podrobně je v knize zaznamenán projekt elektrické tramvajové dráhy, který však ve městě nenašel pochopení na rozhodujících místech a skončil jen položením několika metrů kolejí na Pražském mostě. Po založení podniku Autodráhy města Hradce Králové 1. listopadu 1928 nastal jejich rychlý rozvoj a během krátké doby se staly největšími tohoto druhu v republice. Již v prvním roce provozu přepravil podnik více než milion cestujících. Zavedení pravidelných linek znamenalo především ulehčení a zrychlení přepravy po městě, autobusy tehdy ale zajížděly i do přilehlých obcí (v roce 1933 až do 72 obcí). Městské autodráhy přestály díky obětavosti zaměstnanců nelehké období krize 30. let minulého století, na linkách se téměř přestalo jezdit za 2. světové války, ale hned v prvních mírových dnech se autobusy opět vrátily do městských ulic i na linky do okolních obcí.

Druhé vydání letos doprovází jedno hezké kulaté výročí. V únoru totiž uplynulo rovných 100 let od doby, kdy do ulic města vyjely první, tehdy ale ještě poštovní autobusy, provozované tehdejším Ministerstvem pošt a telegrafů, které kromě převážení zásilek suplovaly i veřejnou dopravu.

Na vznik knihy před sedmi lety zavzpomínala autorka Helena Rezková. „Když mě vedení dopravního podniku oslovilo s nápadem vydat dosud nepublikovanou, ale nesmírně zajímavou historii zdejší městské dopravy, předpokládala jsem, že sepíšu útlou knížku s několika obrázky. Začala jsem bádat v archivech, muzeích, navštěvovala pamětníky a postupně se objevovaly události, které si už mnoho lidí nepamatuje. Velkou zásluhu na tom měla také parta nadšenců pro historii i současnost hradecké dopravy, kteří poskytli velké množství archivních materiálů a fotografií. Knihu jsme pak po odborné stránce doplňovali se spoluautory a s bývalými i současnými zaměstnanci podniku,“ vzpomíná autorka.

V knize je díky dochovaným článkům z dobového tisku podrobně zaznamenáno fungování dopravy za první republiky, kdy se kvůli úsporám jezdilo i na dřevoplyn. Podařilo se mi dohledat například zajímavý osud velké osobnosti republikového formátu a prvního ředitele autodrah Ing. Ervína Nápravníka, o kterém se v Hradci mnoho neví. Naprosto unikátní částí knihy je kapitola věnovaná výbuchu svítiplynu s tragickými následky v tehdejších garážích ve Škroupově ulici 19. prosince 1947. Tehdy tam zahynuli čtyři lidé a zničena byla i zhruba polovina autobusů,“ popisuje některé události zachycené v knize autorka.

Helena Rezková zpracovala do druhého rozšířeného vydání například desítky nově získaných historických fotografií, další vzpomínky pamětníků, ale hlavně dění od roku 2013, kdy se hradecký dopravní podnik zařadil na špici v zavádění elektromobility v městském provozu v rámci České republiky.

Zavedení trolejbusové dopravy od 2. května 1949 se stalo dalším milníkem v historii dopravních podniků města. Od tohoto roku dodnes brázdí ulice Hradce Králové trolejbusy společně s autobusy. Trolejbusová doprava přečkala i období útlumu a různé názorové proudy 70. let, kdy se v mnoha městech tato trakce rušila a nahrazovaly ji autobusy. Kniha dále podrobně mapuje všechny události i zajímavosti v hradecké MHD až do současnosti, kdy cestujícím od roku 2008 slouží nový Terminál hromadné dopravy.

Foto: DPmHK

Knihu si budou moci zájemci koupit také v zákaznickém centru DP v Pouchovské ulici nebo v síti královéhradeckých knihkupectví.

Dopraváček, zdroj: DPmHK

Leave a Reply

%d bloggers like this: