Rada hlavního města odhlasovala přípravu nové tramvajové trati Olšanská – Habrová

Tramvajová trať, která bude mít pět zastávek, se napojí v místě křižovatky Jana Želivského – Olšanská, následně povede severně od Nákladového nádraží a dále na východ k podjezdu pod ulicí K Červenému dvoru, odkud bude pokračovat koridorem stávající železniční trati. Trať bude ukončena smyčkou v místě Malešické a nově navrhované Jarovské ulice, jejíž vznik pomůže odlehčit automobilové dopravě v ulici Jana Želivského. Navržené řešení pak umožní případné další prodloužení tramvajové trati dále až do Malešic.

Výstavbu nových tramvajových tratí se od začátku svého působení snažím co nejvíce urychlit. Kromě spolehlivé ekologické přepravy obyvatel jsou také městotvorným prvkem, který do nové městské čtvrti přitáhne více lidí, pomůže nastartovat vznikající služby a novým obyvatelům zajistí pohodlné spojení po městě. A na Nákladovém nádraží Žižkov k tomu můžeme využít i stávajících kolejí bývalé železniční trati,“ říká náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr. „Všechny projekty včetně tramvajové trati koordinujeme s novým rozvojem území a zároveň tramvajová trať také počítá s chystanou Jarovskou ulicí, kterou by trať mohla pokračovat dále do Malešic,“ dodává Adam Scheinherr.

Celá trať by měla vzniknout ještě před samotnou bytovou výstavbou jako nedílná součást rozvoje území. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) pak veškeré stavební záměry v této lokalitě koordinuje. „Revitalizace brownfieldů je pro Prahu klíčová a právě Nákladové nádraží skýtá velký potenciál nejenom v kapacitách bytů, ale i celkovém rozvoji území. Jeho dopravní propojení je tak důležité nejenom pro budoucí obyvatele, ale i pro celou oblast Žižkova. Nová čtvrť bude totiž zajímavá i svou kulturní náplní,“ připomíná umístění Národního filmového archivu v hlavní budově původního nádraží Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Pro území Nákladového nádraží Žižkov je v současnosti pořizována změna územního plánu, která má umožnit transformaci brownfieldu na obytnou čtvrť. Změna je aktuálně ve fázi úpravy návrhu na základě připomínek ze společného jednání, následně by mělo proběhnout veřejné projednání a po schválení změny by došlo k sejmutí stavební uzávěry. Nejdále se v přípravě nachází projekt společnosti Central Group v severozápadní části území, který disponuje výjimkou ze stavební uzávěry a jeho výstavba by tak měla započít již příští rok.

MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: