Praha se možná za pět let dočká nové stanice metra Depo Zličín

Předpokládané zahájení stavby nové stanice na lince B pražského metra je v roce 2023 a uvedení do provozu o dva roky později, tj. v roce 2025. Zároveň vedle stanice vznikne nový parkovací dům s kapacitou až 600 automobilů. Součástí projektu je také stavba dvou nových hal ve stávajícím depu Zličín, přestavba kolejiště a modernizace zabezpečovacího zařízení.

Nová, připravovaná stanice metra Depo Zličín bude povrchová, dvoukolejní, s bočním nástupištěm, umístěna pod svahem na severní straně stávajícího kolejiště depa Zličín, rovnoběžně se Sazovickou resp. ulicí Na Radosti. Vestibul stanice bude orientován východně, vstup do stanice bude opatřen automatickými posuvnými dveřmi. Nástupiště bude směrem na jih otevřeno, cestující bude od kolejiště depa oddělovat pouze prosklená stěna. Severní část stanice přilehlou ke svahu bude tvořit obvodový plášť s prosklenými a žaluziovými stěnami, které zajistí příčné větrání. Pro nástup i výstup bude DPP ve stanici využívat pouze severní nástupiště, stanice je nicméně koncipována tak, že do budoucna počítá i se druhým nástupištěm a případným prodloužením linky B dále na západ.

Stavbu stanice metra Depo Zličín a nového kolejového rozvětvení chceme efektivně spojit s výstavbou dvou nových odstavných hal v samotnému depu. Remízovací kapacita depa Zličín je v současnosti totiž naplněna na 100 %. Pokud do budoucna plánujeme zkrácení intervalů na lince B, budeme muset do depa Zličín přesunout část souprav z linky A, potřebujeme ale pro ně na Zličíně nejdříve postavit novou odstavnou kapacitu. Kromě toho máme na Zličíně zkušební trať, kterou budeme využívat pro testování nových vozů plánovaných pro linku D. Také pro ně zde musíme včas vytvořit dostatečnou kapacitu,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Podle zveřejněných informací DPP odhaduje celkové náklady stavby na 1,4 miliardy Kč, přičemž projekční práce z toho činí cca 93 milionů Kč, výstavba samotné stanice spojená s novým kolejovým rozvětvením a modernizací zabezpečovacího zařízení zhruba 860 milionů Kč a výstavba hal 312 milionů Kč. Zbytek připadá na úpravu a výměnu technologií či inženýrskou činnost.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: TZ DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: