Přejezdy na trati Čáslav – Třemošnice dostanou vyšší zabezpečení

Správa železnic připravuje rekonstrukci jednoho z posledních přejezdů na silnicích I. třídy v České republice, který je dosud zabezpečen výstražnými kříži. Nachází se na regionální dráze z Čáslavi do Třemošnice, stejně jako další dvě úrovňová křížení, která projdou v příštím roce modernizací. Dnes Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele prací. Předpokládané náklady na rekonstrukci všech tří přejezdů jsou 72 milionů korun.

Trať 236 vede prakticky v celém úseku mezi stanicí Čáslav a zastávkou Vrdy-Koudelov v souběhu se silnicí I/17. Na poměrně krátkém úseku v km 2,140 až 2,251 se nacházejí celkem tři úrovňová křížení železnice se silnicí. Kromě zmiňované komunikace I. třídy jde o souběžně vedenou cyklostezku a také silnici III/33724. Všechna křížení jsou v současnosti zabezpečena výstražnými kříži.

Cílem stavby, jejíž realizace by měla začít v květnu příštího roku, je celková rekonstrukce zmíněných přejezdů, spojená se zvýšením úrovně jejich zabezpečení. Zatímco na kříženích s cyklostezkou a komunikací III. třídy bude dosazeno světelné a zvukové přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor, přejezd na silnici I. třídy bude navíc doplněn pozitivní signalizací a závorami. Jejich břevna budou z kompozitního materiálu s LED svítidly.

Další součástí stavby bude rekonstrukce železničního spodku a svršku v okolí přejezdů a dvou přilehlých mostních objektů. Zajímavostí projektu je náhrada mostu přes Koudelovský potok v km 2,132, na kterém dochází ke křížení dráhy a silnice I/17. Stávající přemostění bude odstraněno a na jeho místě vznikne nový prefabrikovaný železobetonový most složený z profilů ve tvaru U.

V rámci přípravy akce byla navržena taková technická řešení, která umožní zkrácení výlukových činností na minimum, a to hlavně v případě výměny mostu v km 2,132. Ten bude vybudován za 21 dní během nepřetržité výluky v září a říjnu příštího roku.

Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: