Rada hl. m. Prahy jmenovala koordinátora úprav dopravního terminálu Černý Most

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání jmenovala koordinátora úprav dopravního terminálu Černý Most, který je dlouhodobě v neutěšeném stavu, a to zvláště kvůli složité koordinaci veškerých aktivit a projektů.

Společně s dalšími organizacemi a městskou částí Praha 14 řeší celkovou opravu autobusového nádraží, aby se stalo moderním dopravním přestupním uzlem, který je klíčový nejen pro celoměstskou přepravu, ale i jako výchozí bod regionálních i dálkových autobusů severovýchodně od Prahy.

Koordinátorem se stal Marek Vetýška z Pražské integrované dopravy (ROPID). Bude mít na starosti dílčí krátkodobé a střednědobé úpravy jako nový informační systém, kvalitní mobiliář a zajištění nezbytné údržby terminálu.

Marek Vetýška

Dopravní terminál na Černém Mostě využije každý den přes padesát tisíc cestujících, kteří přestupují mezi metrem B a autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy. Jeho současný stav naneštěstí takové vytíženosti vůbec neodpovídá, zčásti i proto, že periferním lokalitám nevěnoval nikdo pozornost, a tak jsou dlouhodobě podfinancované. Již jsme zde začali stavět objektové P+R parkoviště pro 880 vozidel a těším se, že nový koordinátor pomůže z omšelého přestupního místa vybudovat moderní dopravní terminál, který přispěje k celkové kultivaci této lokality,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Terminál Černý Most byl zprovozněn v roce 1998 v rámci stavby nové stanice metra. Komplikovaný architektonický návrh však vedl k postupné degradaci stavebních konstrukcí a složité údržbě, která se podepsala na celkovém stavu terminálu, který je přitom celoměstsky významným přestupním bodem mezi metrem, autobusy a parkovišti P+R.

Jmenování do funkce koordinátora vnímám jako možnost přispět ke zlepšení současného neuspokojivého stavu tohoto významného přestupního uzlu a na tuto práci se těším. Již dnes máme k dispozici zásobník cca třiceti krátkodobých opatření, které bychom rádi realizovali prostřednictvím akčních plánů v rámci následujících dvou let. Některá opatření, jako intenzivnější úklid, oprava a natření zábradlí, výměna desek zastřešení nebo výměna podhledů již byla, nebo budou, v krátké době realizována. Dále se budeme zabývat lepší informovaností cestujících v podobě moderních informačních tabulí, umístíme praktičtější lavičky a koše, budeme se zabývat pohodlným umístěním kol a „posvítíme“ si na ilegální reklamu, která omezuje pohyb cestujících. Pro příští rok také počítáme s rozsáhlejší rekonstrukcí lávek v návaznosti na výstupy architektonické studie. Zasadím se o to, aby cestující vnímali výraznou proměnu Černého Mostu co nejdříve to půjde,“ říká Marek Vetýška, nový koordinátor dopravního terminálu Černý Most.

TZ MHMP s úpravami redakce

Leave a Reply

%d bloggers like this: