Od 13. prosince 2020 dochází k rozšíření integrace do oblasti Berounska a Hořovicka

Od neděle 13. prosince 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska a Hořovicka. Zavedeno bude 23 nových linek a 8 stávajících bude změněno. Zrušeno bude 43 linek mimo systém PID.

Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

Zlepšení na stávajících a nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Berounska

 • Zřízení centrálního přestupního uzlu Beroun, Autobusové nádraží z nově integrovaných linek na stávající páteřní integrované železniční linky R16 a S7, přestupní uzel je mimo hlavní komunikace a umožňuje bezpečný přestup mezi linkami bez ohrožování cestujících tranzitní dopravou.
 • Linky jsou koncipovány jako průjezdní model, čímž umožňují lepší spojení obcí s nákupními možnostmi i centrem Berouna.
 • Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území.
 • Častější a pravidelnější spojení z oblasti Berouna a Králova Dvora na železnici, koordinace linek (odstranění souběhů – samozřejmě mimo školních spojů)
 • Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (dopolední spoje).
 • Sjednocení městské a příměstské dopravy v jeden celek.
 • Zřízení vyčkávání spojů místních autobusových linek na páteřní dopravu.
 • Zlepšení koordinace jednotlivých linek v oblasti.
 • Zajištění četnějšího přímého spojení Zdic a Králova Dvora na Prahu.
 • Zlepšení obsluhy Hostimi.
 • Sjednocení tras linek jedoucích po podobných trasách v menší počet linek – přehlednější orientace pro cestujícího.

Zlepšení na stávajících a nově integrovaných regionálních linkách v oblasti Hořovicka

 • Zajištění garantovaných přestupních vazeb u hořovického nádraží od vlaků (především rychlíků) na regionální autobusy.
 • Linka MHD Hořovice je sloučena s linkami na Zbiroh a opačným směrem do Praskoles, čímž dochází k rozšíření nabídky přímého spojení pro Zbiroh, Týček, Cerhovice a Záluží ke školám v Komenského ulici a nemocnici v Hořovicích, nové spojení ke školám a na Cintlovku pak získají i Praskolesy. Pro cesty v obvodu města Hořovice zůstane zachována bezplatná přeprava, a to na linkách 531, 643 a 648.
 • Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území.
 • Častější a pravidelnější spojení z oblasti Komárova, koordinace linek (odstranění souběhů – samozřejmě mimo školních spojů).
 • Posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích (dopolední a večerní období, víkendy).
 • Zajištění četnějšího spojení do Bzové.
 • Ve spolupráci s Plzeňským krajem zlepšení obsluhy Kařezu a Kařízku.
 • Sjednocení tras linek jedoucích po podobných trasách v menší počet linek – přehlednější orientace pro cestujícího.

Nové autobusové linky PID

394Praha, Nové Butovice – Beroun – Králův Dvůr, Počaply – Zdice
– Jde o expresní linku provozovanou v pracovní dny v době zvýšené poptávky cestujících k rychlému spojení uvedených měst.
Jízdní řád
526Zdice – Hředle – Chlustina – Žebrák – Bzová
– Linka je vedena v trase Zdice – Bzová, kde částečně nahrazuje linky C11 a C42
Jízdní řád
527Komárov – Újezd – Cerhovice – Drozdov – Žebrák
– Nahrazuje linky C39, C47 a částečně také C40 a C80
– Doplňková linka pro spojení Cerhovic a Újezda s Komárovem
– V Žebráku krátké garantované přestupy s linkou 384 od/do Prahy
– Nově zajištěno spojení o víkendu i do Drozdova, také sem zajíždí všechny spoje v relaci Cerhovice – Žebrák v pracovní dny
Jízdní řád
528Hořovice – Tlustice – Žebrák – Bzová – Březová – Kublov – Broumy
– Nahrazuje linku C32
– Všechny spoje nově zajíždějí do Bzové, čímž zde dochází k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti
– Nové spoje o víkendu
Jízdní řád
529Hořovice – Hvozdec
– Nahrazuje linku C37
– V zastávce Hořovice, nám. B. Němcové návaznost na ostatní linky
Jízdní řád
631Nižbor – Hýskov – Beroun, autobusové nádraží – Králův Dvůr – Suchomasty – Všeradice
– Linka zajišťuje nejen převzetí stávajících přepravních vazeb z linky MHD B, ale nově i návaznost na vlak linky R16 pro rychlé spojení obcí ležících za Královým Dvorem s Prahou.
– Vybrané spoje linky pokračují ze zastávky Všeradice jako linka 638 ve směru Beroun, autobusové nádraží, čímž dochází k navýšení nabídky spojení ve směru Beroun.
Jízdní řád
632Řevnice – Svinaře – Skuhrov – Všeradice – Osov – Hostomice
– V zastávce Řevnice, Nádraží je linka navázána na vlaky linky S7 z/na Prahu.
– Spoje (s výjimkou ranních s návazností na další linky v Hostomicích) budou vyčkávat příjezdu vlaku i při jeho zpoždění do 10 minut.
Jízdní řád
633Beroun, Zdejcina – Beroun, autobusové nádraží – Tetín – Liteň
– Linka nahrazuje stávající linku MHD C a zároveň zavádí spojení Tetína a dalších obcí s centrem Berouna.
Jízdní řád
634Hostomice – Neumětely – Skřipel – Lážovice – Všeradice
– Linka nahrazuje zajíždění vybraných spojů linky C25 a C38.
– Linka zajišťuje lokální obsluhu obcí Neumětely, Lážovice a Skřipel.
– Nově je v pracovní dny zajištěna obsluha zastávky Osov, Nové Dvory.
Jízdní řád
636Loděnice – Chrustenice – Nenačovice – Železná
– V zastávce Loděnice je možný přestup na linky 380, 384 ve směru Praha a Beroun, v zastávce Železná na linku 630 ve směru Beroun – umožňuje tedy četnější spojení obsluhovaných obcí s Berounem.
Jízdní řád
637Zadní Třebaň – Liteň – Koněprusy – Beroun, autobusové nádraží (- Beroun, Hlinky – ranní školní spoj) – Nový Jáchymov – Broumy  – Kublov
– Linka nahrazuje větší počet stávajících linek SID a zajišťuje nejen dopravu z uvedených obcí do Berouna a Králova Dvora, ale také dopravu do ZŠ Liteň.
– V zastávkách Beroun, autobusové nádraží a Zadní Třebaň, žel.st. je možnost přestupu na páteřní železniční dopravu.
Jízdní řád
638Všeradice – Koněprusy – Beroun, autobusové nádraží (- Beroun, Hlinky – ranní školní spoj) – Svatá – Kublov – Broumy – Skryje – Branov
– Linka je koordinována s linkou 637 v úseku Králův Dvůr – Beroun, autobusové nádraží v maximálním možném rozsahu.
– Spoje jedoucí do zastávky Všeradice pokračují jako přímý spoj linky 631 (bez nutnosti přestupu) ve směru Beroun.
Jízdní řád
639Hořovice – Lochovice – Hostomice – Dobříš
– Linka v úseku Hořovice – Hostomice částečně nahrazuje linky C33 a C38.
Jízdní řád
640Zdice – Lochovice – Hostomice – Jince – Čenkov
– Nově jsou vybrané spoje prodlouženy do Jinců a Čenkova.
Jízdní řád
641Beroun – Zdice – Hořovice
– Linka nahrazuje stávající linku C21.
Jízdní řád
642Jince – Lochovice – Praskolesy – Hořovice
– Linka nahrazuje stávající linku C49 v úseku Jince – Lochovice a linku C45 v úseku Lochovice – Hořovice.
– V úseku Praskolesy – Hořovice je koordinována s linkou 641.
Jízdní řád
643Cerhovice – Újezd – Hořovice – Podluhy – Křešín
– Nahrazuje linku C43 a částečně C34 a C81.
– Doplňková linka pro relaci Hořovice – Cerhovice, zajišťuje dopravní obslužnost cerhovické místní části Třenice, Újezda a zadní části Záluží.
– Do Podluh jsou nově zavedeny víkendové spoje.
Jízdní řád
644Hořovice – Osek – Komárov – Hvozdec, Mrtník – Chaloupky – Malá Víska – Zaječov
– Nahrazuje linku C36.
– Mírné navýšení počtu spojů pro zlepšení dopravní obslužnosti.
– Garantované návaznosti většiny spojů začínajících/ukončených v Komárově na linky 645 a 646 z/do Hořovic.
Jízdní řád
645Hořovice – Osek – Komárov – Zaječov – Olešná – Těně – Strašice
– Nahrazuje linku C35 a některé spoje linky C80.
– Páteřní linka oblasti.
– V Hořovicích zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu.
– Koordinace s linkou 646 v úseku Komárov – Hořovice pro zlepšení rozsahu dopravní obslužnosti.
– V úseku Zaječov – Strašice úprava spojů ve spolupráci s Plzeňským krajem především o víkendu z důvodu zlepšení spojení pro turisty do CHKO Brdy.
Jízdní řád
646Hořovice – Osek – Komárov – Olešná – Cheznovice – Těně – Strašice – Dobřív – Rokycany
– Nahrazuje linku C46 a vybrané spoje linek C35 a C40.
– Páteřní linka oblasti.
– Ve spolupráci s Plzeňským krajem zaveden nový dopravní koncept s téměř všemi spoji v celé trase Hořovice – Rokycany.– V Hořovicích i Rokycanech zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu.
– Koordinace s linkou 645 v úseku Komárov – Hořovice pro zlepšení rozsahu dopravní obslužnosti.
Jízdní řád
647Hořovice – Osek – Komárov – Kařízek – Kařez – Cerhovice
– Nahrazuje linku C81 a školní spoje přes komárovské sídliště z linky C36.
– Všechny spoje nově jedou přes střed Oseka (zast. Osek, u Anýže), čímž zde dochází k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti.
– Na požadavek Plzeňského kraje dochází k navýšení počtu spojů.
– V Kařezu zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu do Prahy i od Plzně.
Jízdní řád
648Otmíče – Praskolesy – Hořovice – Záluží – Cerhovice – Drozdov – Týček – Zbiroh
– Nahrazuje linku MHD Hořovice, linky C34 a C44 a také vybrané spoje linec C47 a C80.
– Páteřní linka oblasti.
– Zavedeno nové přímé spoje ze Zbiroha, Drozdova, Cerhovic a Záluží k hořovické nemocnici.
– Ranní školní spoj jede nově jako posila již z Otmíčů, jeden školní spoj také zajíždí pro zvýšení kapacity do Tlustic.
– Spoje jedoucí k hořovickému nádraží zde mají garantované přestupy na železniční dopravu.
Jízdní řád
649Nižbor, Stradonice, náves – Nižbor, u lípy – Nižbor, Žloukovice
– Linka je navržena jako obsluha místních částí Žloukovice a Stradonice obce Nižbor, převážně jako školní linka.
Jízdní řád

Upravené autobusové linky PID

311Praha, Zličín – Řevnice, Nádraží
– změna trasy linky v úseku Lety – Řevnice, Nádraží
– četnější spojení do Řevnice, nahrazuje vybrané spoje linky PID 451
380Praha, Kukulova/Vypich – Beroun – Králův Dvůr, Počaply
– linka je ze zastávky Beroun, U černého koně odkloněna přes Velké sídliště do zastávky Králův Dvůr, Počaply
Jízdní řád
384Praha, Zličín – Loděnice – Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice
– změna trasy a úprava provozu (rychlíková linka)
Jízdní řád
425Mořinka – Mořina – Loděnice – Svatý Jan p. Skalou – Beroun, nemocnice (– Koněprusy) – Králův Dvůr, Popovice
– změna trasy a úprava provozu
Jízdní řád
451Mořina – Řevnice, Nádraží
– změna trasy linky v Řevnicích
– v provozu pouze 1 ranní školní spoj z Mořiny do Řevnic (ostatní spoje převedeny na linku PID 311)
531Hořovice – Jince – Čenkov – Příbram
– úprava provozu, změna spojů
Jízdní řád
630Kladno – Unhošť – Chyňava – Železná – Beroun – Beroun, Jarov
– prodloužení o úseku „Beroun, aut. nádr. – Beroun, Jarov“
Jízdní řád
952Praha, Sídliště Řepy – Beroun, sídliště
– polookružně prodloužena o úsek „Beroun, U černého koně – Beroun, sídliště“
Jízdní řád

Zrušené autobusové linky

Číslo linkyTrasa linkyNahrazeno linkami
210001Králův Dvůr, Popovice-Na Knížecí I – Beroun, Třída Míru-nemocnice, areál380, 425
210002Králův Dvůr – Beroun – Nižbor – Žloukovice380, 631
210003Zdejcina – Jarov630, 633, 637
210004Beroun, Autobusové nádraží – Beroun, Hostim425
210009MHD Hořovice (Cintlovka – nemocnice)643, 648
210010Králův Dvůr – Loděnice – Chyňava380, 425, 636
210011Beroun – Bzová526, 640, 641
210013Beroun – Chyňava630
210014Beroun – Suchomasty – Bykoš631
210015Králův Dvůr – Liteň – Svinaře – Zadní Třebaň633, 637
210016Beroun – Lochovice – Hostomice/Hořovice640
210017Králův Dvůr – Tetín – Liteň633, 637
210019Zdice – Beroun – Praha394
210020Zdice – Beroun – Praha380, 384
210021Hořovice – Zdice – Beroun384, 641
210022Beroun – Kublov – Branov637
210023Beroun – Suchomasty – Libomyšl631, 638
210024Beroun – Skryje638
210025Beroun – Hostomice631, 634
210026Beroun – Zadní Třebaň633, 637
210027Beroun – Nový Jáchymov637
210028Nižbor – Stradonice649
210032Hořovice – Žebrák – Broumy528
210033Hořovice – Všeradice – Nesvačily – Liteň632, 639
210034Hořovice – Zbiror648
210035Hořovice – Komárov – Strašice645, 646
210036Hořovice – Malá Víska – Zaječov644
210037Hořovice – Hvozdec529
210038Hořovice – Dobříš634, 639
210040Olešná – Praha384, 394, 527, 646
210041Hořovice – Praha384, 394
210042Hořovice – Beroun384, 394, 526, 641
210043Hořovice – Podluhy – Křešín643
210044Hořovice – Praskolesy648
210045Hořovice – Zadní Třebaň632, 637, 642
210046Hořovice – Rokycany646
210047Drozdov – Beroun526, 527, 641, 648
210048Komárov – Hvozdec,Mrtník644
210049Hořovice – Lochovice642
210050Běštín – Hostomice – Všeradice – Nesvačily – Řevnice632, 640
470800Strašice – Praha384, 527, 632, 639, 645, 646, 647, 648
470810Cekov – Kařez – Hořovice643, 647, IDPK 241
301018Čenkov – Jince – Beroun631, 632, 638, 640

Změny názvů zastávek

V rámci zlepšení orientace cestujících, nových pravidel českého pravopisu a zpřehlednění jízdních řádů budou v souvislosti s integrací (udělování nových licencí) upraveny názvy zastávek.

NÁZEVNOVÝ NÁZEV
Březová, Pod hrází IBřezová, Pod hrází
Bzová, rest. BezovkaBzová, Bezovka
Cerhovice, JednotaCerhovice, hřbitov
Hořovice, CintlovkaTlustice, Cintlovka
Hořovice, Sklenářka IHořovice, Sklenářka
Hořovice, Sklenářka IIHořovice, Sklenářka II
Hořovice, Valdek IHořovice, Valdek
Hořovice, Valdek IIHořovice, Valdek
Chaloupky, rozc.Chaloupky
Komárov, háj.Komárov, Sokolovice
Koněprusy, Bítov, rozc.1.0Králův Dvůr, Litohlavy
Králův Dvůr, Levínský VršekKrálův Dvůr, Levín, Levínský vršek
Kublov, rozc. 1.0Kublov, U Křížku
Malá Víska, IMalá Víska
Malá Víska, IIMalá Víska, u Lisých
Suchomasty, ISuchomasty
Suchomasty, IISuchomasty
Suchomasty, odb.VinařiceBykoš, odb. Vinařice
Těně, rozc. 2.0Olešná, rozc. Těně
Točník, IITočník
Újezd, IÚjezd, u kapličky
Újezd, IIÚjezd, škola
Zaječov, rest. HamburgZaječov, Hamburg
Záluží, U kovárny IZáluží, u kovárny
Žebrák, Sedlec, rozc. IŽebrák, Sedlec, Za Dálnicí

Zrušené zastávky

 • Cerhovice, Kovodružstvo
 • Osek, rozc. I
 • Osek, rozc. II
 • Záluží, u kovárny II

Ropid

Leave a Reply

%d