ČD Cargo zahájí přestavby lokomotiv řady 163 na dvousystémovou řadu 363

Druhý projekt přestavby lokomotiv řady 163 na dvousystémovou řadu 363 provede společnost Českomoravská železniční opravna s.r.o. sídlící v Přerově, která se stala vítězem veřejné soutěže. Celkem se bude jednat o přestavbu 18 lokomotiv řady 163. Na projekt společnost ČD Cargo získala finanční podporu z OPD.

Lokomotivy budou zároveň dovybaveny evropským zabezpečovačem ETCS jehož dodavatelem je ČD Telematika a.s. a AŽD Praha s.r.o.

Důvodem k přestavbě je především postupná konverze stejnosměrné napájecí soustavy na střídavou na železničních tratích České republiky,“ uvádí společnost na svých webových stránkách.

Dopraváček / Jiří Bastl, zdroj: ČD Cargo

Leave a Reply

%d bloggers like this: