V dubnu začne rekonstrukce úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, vybudována bude nová odbočka Bezpráví

V dubnu začne rekonstrukce jednoho z posledních dosud nemodernizovaných úseků prvního koridoru. Správa železnic vybrala zhotovitele prací mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a v samotné stanici v Brandýse. Významným přínosem celé stavby bude vybudování nové odbočky Bezpráví, která podstatně zvýší kapacitu a operativu při řízení provozu v tomto silně vytíženém úseku. Stavba bude financovaná z programu Blending Call, který je založen na kombinaci příspěvku z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky.

Zhotovitelem prací v hodnotě 3,396 miliardy Kč bude sdružení firem EUROVIA CS; Chládek a Tintěra, Pardubice; Elektrizace železnic Praha a GJW Praha.

V rámci stavby dojde na téměř 10 kilometrů dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku, a to včetně hloubkové sanace násypového tělesa trati v nestabilních úsecích. Modernizace se zaměří i na zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Jedná se celkem o 14 mostů a čtyři propustky, které čeká renovace různého charakteru.

Kompletní přestavbou projde stanice Brandýs nad Orlicí. Nová nástupiště se přesunou blíže ke kolejovému rozvětvení ve směru na Ústí nad Orlicí, jejich délka bude 220 metrů a výška nad temenem kolejnice 550 mm. Přístup na obě nástupiště bude bezbariérový, pod kolejištěm se zřídí nový podchod. Tato stanice dostane také nové zabezpečovací zařízení. To bude ovládané dálkově z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Zastávka Bezpráví bude zrušena. V její blízkosti vznikne nová odbočka, která významným způsobem zvýší propustnost trati. Se zahájením prací se počítá letos v dubnu, s dokončením pak v polovině roku 2023.

Zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: