Správa železnic zmodernizuje trať mezi Čelákovicemi a Mstěticemi

Správa železnic zmodernizuje další část trati z Prahy do Lysé nad Labem. Na modernizaci úseku mezi Čelákovicemi a Mstěticemi vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby s názvem Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně).

Součástí vypsané zakázky je podmínka, která stanovuje nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu 2 392 680 000 korun. V rámci rekonstrukce železniční infrastruktury dojde k výstavbě nových nástupišť ve stanici Mstětice a vybudování dvou přeložek trati, díky kterým dojde ke zvýšení kapacity a zkrácení jízdních dob dálkových i příměstských spojů.

Stavba bude zahrnovat výstavbu dvou nových přeložek. První v délce 1,9 kilometru napřímí trať hned za Čelákovicemi přes částečně zastavěnou místní část Záluží, druhá bude měřit přibližně jeden kilometr a povede mírnějším obloukem volnou krajinou před stanici Mstětice.

Na zbývajících úsecích se provede optimalizace, která bude zahrnovat kompletní obnovu železničního spodku a svršku a rekonstrukci inženýrských objektů. Vzhledem k nutnosti zachovat maximální možnou kapacitu dopravní cesty dojde po dobu zhruba jednoho roku v mezistaničním úseku ke zřízení provizorní odbočky Záluží.

Výraznou modernizací projde stanice Mstětice, kde se momentálně nacházejí dvě úzká ostrovní nástupiště. Nahradí je jedno ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami o délce 220 metrů a šířce 6,1 metru, nástupní hrana bude 550 mm nad kolejí. Přístup cestujících k vlakům bude zajištěn z obou stran novým podchodem pod celým kolejištěm.

Provoz ve stanici Mstětice se po dokončení realizace projektu bude řídit z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. Bude zde rovněž instalováno rozhlasové a informační zařízení s možností dálkového ovládání ze stanice Čelákovice a budoucího zapojení do dispečerského pracoviště v Praze. Stanice se doplní také novým osvětlením,“ uvádí tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

V rámci stavby se dále vybudují nové přeložky silnic a zruší dva železniční přejezdy. V celém řešeném úseku bude instalováno nové traťové zabezpečovací zařízení – elektronický autoblok. Traťová rychlost se zvýší na 140 km/h pro klasické vlaky, respektive na 160 km/h pro vozy s naklápěcí technologií.

Zdroj : Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: