Správa železnic obnovila provoz na koridoru mezi Břeclaví a Hodonínem

Správa železnic od 7. hodiny obnovila provoz na koridoru mezi Břeclaví a Hodonínem po jedné traťové koleji. Vlaky mohou úsekem projíždět sníženou rychlostí a zatím pouze s dieselovými lokomotivami, křižování je možné ve stanici Moravská Nová Ves.

Po vyčištění průjezdného profilu první traťové koleje probíhaly v pondělí intenzivní opravy železničního svršku. V zastávce Hrušky jsme nahradili dvě kolejnice zdeformované pádem betonové střechy. V úseku zasaženém tornádem proběhlo podbíjení kolejí k odstranění směrových deformací způsobených pády stromů a protihlukových stěn do kolejiště. Pro obnovení provozu bylo zásadní také zprovoznění zabezpečovacího zařízení na trati i ve stanicích. Stavba nových návěstidel začala v neděli. K pondělní půlnoci již byla všechna návěstidla zabezpečovacího zařízení v koleji č. 1 zcela funkční a pokračuje osazování a připojování návěstidel ve zbývajících částech úseku. Dodavatel také osadil nové světelné výstražníky na dvou zničených přejezdech, doplní se ještě závory. Přejezdová zabezpečovací zařízení budou kompletně funkční ve středu,“ uvádí tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Od pondělí probíhá v úseku Hrušky – Hodonín odstraňování zbývajících trosek i z druhé traťové koleje. Stejně jako poničené části trakčního vedení jsou sváženy na provizorní skládku ve stanici Lužice.

Podle Správy železnic jsou škody způsobené tornádem na železničním koridoru mezi Břeclaví a Hodonínem aktuálně vyčísleny na 320 milionů korun. Převážná část, přibližně 200 milionů, připadá na zničené trakční vedení. Dále patří k nejvyšším především škody na protihlukových stěnách nebo nádražních budovách.

Všechny objekty Správy železnic už byly prověřeny statikem. Demolice bude po vymístění sdělovací a zabezpečovací technologie nutná pouze v případě neobsazené prodejny jízdenek v Hruškách. Poničenou výpravní budovu v Lužicích Správa železnic opraví do původní podoby.

Zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: