Prostor u metra Vltavská zdobí výstava nazvaná ASOCIACE PROSTORU

Výstava nazvaná ASOCIACE PROSTORU: Pět cest / Five Ways je souborem rozmanitých náhledů na minulost, přítomnost a budoucnost Vltavské. Různé perspektivy vyvstávají skrze pět procházek protínajících okolí Vltavské. Pět plakátů ilustruje tematický obsah a coby titulní strana představuje zvukovou část projektu – audiowalk. Tento projekt byl vybrán k realizaci odbornou komisí z otevřené soutěže projektu Galerie Vltavská. Galerie Vltavská vznikla spoluprací Dopravního podniku hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město financovaného hlavním městem Praha jako prostor pro dočasné umělecké intervence.

Prostřednictvím odborného a uměleckého výzkumu má projekt Pět cest za cíl vytvořit archiv, který Vltavskou zachytí těsně před tím, než se místo pravděpodobně zcela změní. Každý z umělců si vybral témata blízká svému zaměření a při jejich ztvárňování vycházel z přímého pozorování, průzkumů, ale i rozhovorů s očitými svědky proměňující se tváře Vltavské. Návštěvník spustí poslechovou procházku chytrým zařízením pomocí naskenování QR kódu umístěného na plakátu. Narativní nahrávka posluchače provede zvolenou trasou a nabídne různé úhly pohledu na prostor Vltavské. Jednotlivé trasy jsou současně značeny nálepkami připomínajícími turistické značky, jejichž prostřednictvím se město mění v krajinu. U vybraných audioprocházek si lze vybrat mezi anglickou a českou verzí. Pro ty, kdo nemají možnost využít chytré zařízení, bude k dispozici zapůjčení přehrávačů, a to o vybraných nedělích mezi 14. a 18. hodinou.

Jelikož se téma sociálních skupin jeví pro tento prostor jako nejrelevantnější, instalace je doplněna poličkami, jejichž prostřednictvím lze darovat anebo vyměnit věci, které mohou dále sloužit. Veřejnost také může přispět ke vzhledu plakátu, který je k tomu určen.

Projekt Pět cest realizuje ASOCIACE PROSTORU ve spolupráci s Annou Hokešovou (sound design) a s autory děl Nicolasem Prokopem a Hugem Chmelařem, Jackem Laingem Aikenem a Isabellou Alexandrou Meldner, Janem Vagadayem a Michalem Papežem, Františkou Malaskovou a Robinem Vincentem Štěpánků.

ASOCIACE PROSTORU: Pět cest / Five Ways

Kaskády u vestibulu metra Vltavská, 1. 7. – 25. 9. 2021

Kurátorská skupina: ASOCIACE PROSTORU

Spolupracující instituce: Galerie hlavního města Prahy a Dopravní podnik hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město

Zdroj: TZ DPP, foto: Martin Micka

Leave a Reply

%d bloggers like this: