Z bývalé Vozovny Orionka vznikne kulturní a komunitní centrum

Radní hl. m. Prahy schválili záměr dočasného využití bývalé Vozovny Orionka na Vinohradech. V rámci koncesního řízení má být vybrán provozovatel, který nabídne kulturní a komunitní aktivity pro všechny generace. Zároveň by ale celý provoz neměl být ztrátový.

Město už před více než rokem začalo podnikat první kroky, aby tento historicky cenný areál, který je v posledních letech využívaný jen minimálně, mohl začít sloužit lidem. Současně pověřilo Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypracováním Studie dočasného využití areálu na následujících deset let. Tuto studii zpracoval IPR ve spolupráci s hlavním městem v loňském roce, k diskuzi byli kromě Pražanů přizváni i zástupci městské části Praha 10, na jejímž území se areál nachází, ale také zástupci městských částí Praha 2 a Praha 3, které s areálem téměř sousedí. Jako nejvhodnější řešení navrhuje IPR právě využití pro kulturní a komunitní aktivity pro všechny věkové skupiny, především pak se zaměřením na děti a mládež.

Nové využití tohoto místa jsme promýšleli přes rok. Dospěli jsme k závěru, že celý areál by měl mít jednoho provozovatele, který by zde provozoval ideálně kombinaci cenově dostupných a komerčních služeb pro volnočasové, kulturní a komunitní aktivity určené rodičům s dětmi, seniorům ale i teenagerům,“ řekla radní Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch.

Nyní musí město s majitelem areálu, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, dojednat detaily nájemní smlouvy a následně ji uzavřít. Na tyto kroky by mělo navázat podrobné dopracování celého záměru kulturně-komunitního centra Orionka. Hned poté Praha vypíše koncesní řízení na výběr provozovatele areálu. Cílem připravované veřejné zakázky bude nalézt takového provozovatele, který realizací aktivit a služeb naplní potřeby obyvatel ze širokého okolí a zároveň zajistí provoz, který nebude ztrátový. Pokud se podaří vybrat provozovatele ještě letos, je velká šance, že by se Orionka mohla otevřít lidem už v příštím roce.

Zdroj a foto: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: