Pietní shromáždění na Masarykově nádraží si dnes připomnělo 80 let od zahájení deportací Židů

Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik se dnes na Masarykově nádraží v Praze zúčastnil pietního aktu pořádaného k 80. výročí zahájení transportů židovského obyvatelstva do Terezína.

Organizátorům České dráhy zapůjčily speciální vůz, symbolizující transportní vagóny, tzv. dobytčáky, které před osmdesáti lety přepravovaly židovské obyvatele do koncentračního tábora v Terezíně.

Mimo vzdaní úcty, piety a zamyšlení se nad lidskými tragédiemi a hrůzami, které se odehrály před 80 lety, si dnes jako železničář připomínám nejhorší období zneužití železnic v Evropě. Vlakovými transporty bylo do Terezína deportováno více jak 150 tisíc lidí. Podobné události se nesmějí už nikdy opakovat. Proto tady dnes stojím se skloněnou hlavou a také proto České dráhy dlouhodobě podporují Výzkumné centrum archeologie zla, které tuto akci pořádá,“ říká Ivan Bednárik.

Součástí vzpomínkového aktu byla i fotografická výstava „S.O.S. Terezín – Zachraňme Terezín“. Výstava upozorňuje na nedobrý stav pevnosti, která je neodmyslitelně spojena s obdobím holokaustu.

Pietní shromáždění na Masarykově nádraží v Praze (foto: České dráhy)

Zdroj a foto: České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: