DPP zrekonstruuje tramvajovou trať na Rašínově nábřeží a rozšíří nástupiště zastávek Palackého náměstí a Výtoň

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od úterý 15. února 2022 s rekonstrukcí téměř 43leté tramvajové tratě na Rašínově nábřeží v úseku Palackého náměstí – Výtoň dlouhém zhruba 570 metrů. Rekonstrukci provede DPP vlastními silami, práce budou trvat do pátku 1. dubna 2022. Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Palackého náměstí – Výtoň, tramvajové linky 2, 3, 4, 7, 17, 24 a 92 budou jezdit po změněných trasách a linka 21 bude zrušena. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu ve směru z centra bude do 8. března 2022 vedena po náplavce, pro pěší a cyklisty zůstane vyhrazen pruh široký minimálně 10 metrů.

Tramvajová trať na Rašínově nábřeží mezi Palackého náměstím a Výtoní byla naposledy rekonstruována v roce 1979, tj. před téměř 43 lety, pouze v krátkých úsecích navazujících na kolejová křížení pak v letech 2004 a 2007. Úsek z roku 1979 DPP v roce 2012 opravil a prodloužil tím životnost tratě o 10 let.

Nová podoba zrekonstruované tramvajové tratě

Zrekonstruovanou tramvajovou trať bude v úseku mezi Palackého náměstí a křižovatkou s Plaveckou ulicí tvořit pevná jízdní dráha (betonová deska), ke které budou kolejnice upevněny systémem W-tram. Mezi křižovatkou s Plaveckou ulicí a Výtoní bude trať tvořit konstrukce ze železobetonových pražců ve štěrkovém loži. Oba úseky DPP zakryje litým asfaltem a použije antivibrační rohože a protihluková opatření pro snížení hlukové zátěže.

Kvůli zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové dopravy DPP mezi zastávkami Výtoň a Palackého náměstí osadí preferenční prvky ve formě podélných oddělovacích tvarovek zejména ve směru do centra v celkové délce 450 metrů. Kromě toho DPP zmodernizuje infrastrukturu napájení tramvajové trati, tj. vymění zpětné a napájecí skříně v úseku, včetně kabelového vedení ke kolejím. DPP současně rozšíří nástupiště zastávek na Palackého náměstí v obou směrech, v případě zastávky Výtoň ve směru do centra. Na zastávkách DPP osadí hmatové prvky pro slabozraké, vybuduje nové zábradlí, vybaví zastávky novým městským mobiliářem, na zastávce Palackého náměstí připraví osazení panelů jednotného informačního systému hl. m. Prahy.

Rekonstrukce tratě si vyžádá celkem 2276 metrů nových kolejnic, tj. 125 tun, dále 460 nových betonových pražců, 1100 m3 betonu, 3700 m2 antivibračních rohoží, 1150 metrů betonových L profilů, 3600 m2 litého asfaltu, 370 metrů kabelů a 450 metrů oddělovacích tvarovek, tzv. bumlíků.

Rekonstrukce bude mít celkem tři etapy, které budou mít dopad především na individuální automobilovou dopravu ve směru z centra, na Palackého mostě ve směru ze Smíchova a na pěší a cyklisty na náplavce.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Změny tras tramvajových linek po celou dobu rekonstrukce

Linka 2 je ve směru od Sídliště Petřiny zkrácena do zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše), odkud je vedena přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra) a zpět směr Sídliště Petřiny.

Linky 3 a 92 jsou v úseku Moráň – Výtoň odkloněny přes zastávky Botanická zahrada a Albertov.

Linka 4 je ve směru od Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Smíchovské nádraží.

Linka 7 je v úseku Palackého náměstí – Koh-i-noor odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, I. P. Pavlova, Náměstí Míru, Jana Masaryka a Čechovo náměstí.

Linka 17 je v úseku Národní divadlo – Výtoň odkloněna přes zastávky Národní třída, Karlovo náměstí, Botanická zahrada a Albertov.

Linka 21 je zrušena.

Linka 24 je v provozu celodenně, včetně víkendů:

· v pracovní dny od 6:00 do 20:00 je ve směru od Kobylis ze zastávky Otakarova odkloněna přes zastávky Nádraží Vršovice, Bohemians, Koh-i-noor a Slavia do zastávky Kubánské náměstí.

· v pracovních dnech po 20:00 a o víkendech je vedena v trase Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Otakarova – Nádraží Vršovice – Bohemians – Koh-i-noor – Slavia – Kubánské náměstí

Změny v zastávkách tramvají po celou dobu rekonstrukce

Zřizují se zastávky:

· Malostranská (směr Čechův most) – na nábřeží Edvarda Beneše,

· Výtoň (obousměrně) – ve Svobodově ulici. DPP na této zastávce v obou směrech vybuduje dočasný ostrůvek

Náhradní doprava není zavedena.

Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu

SMĚR Z PODOLÍ DO CENTRA:

Po celou dobu rekonstrukce tramvajové tratě, tj. od 15. února do 1. dubna 2022 bude automobilová doprava odkloněna z Rašínova nábřeží před Výtoní na objízdnou trasu ulicemi Libušina, Vratislavova, Vyšehradská, Plavecká, Pod Slovany, Trojická, Podskalská, Dřevná a zpět na Rašínovo nábřeží. Objízdná trasa bude vyznačena přenosnými dopravními značkami.

SMĚR Z CENTRA DO PODOLÍ:

1. etapa od 15. února do 8. března 2022

Automobilová doprava z centra a z Palackého mostu ve směru do Podolí bude přenosnými značkami vedena objízdnou trasou přes náplavku. Nájezd na náplavku začíná na konci tramvajové zastávky na Palackého náměstí, zhruba na úrovni Dřevné ulice, výjezdová rampa pak před Výtoní na úrovni ulice Na Hrobci. Na náplavce bude pruh pro auta oboustranně vyznačen plastovými citybloky. Šířka jízdného pruhu bude 3,25 metrů. Rychlost na náplavce bude snížena na maximálně 30 km/h. Na náplavce bude po celou dobu umístěn radar měřící rychlost projíždějících aut.

2. etapa od 8. března do 21. března 2022

DPP bude od 8. do 21. března 2022 měnit část kolejové konstrukce na Palackého náměstí. Tramvajová doprava v trase Anděl – Palackého nám. – Moráň a k Jiráskovu náměstí bude zachována. Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude Palackého most v tomto období ve směru ze Smíchova pro automobilovou dopravu uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po Jiráskově mostě. V opačném směru, tj. na Smíchov nebude automobilová doprava na Palackého mostě omezena. Automobilová doprava z centra směr Podolí bude vedena již po Rašínově nábřeží, nikoliv po náplavce.

3. etapa od 21. března do 1. dubna 2022

Palackého most bude opět přístupný pro automobilovou dopravu ve směru ze Smíchova. Automobilová doprava z centra směr Podolí bude vedena po Rašínově nábřeží.

Opatření pro chodce a cyklisty

Po dobu rekonstrukce tramvajové tratě na Rašínově nábřeží budou na vybraných místech k dispozici lávky pro průchod chodců z jedné strany na druhou. Během přesunů stavební techniky mohou být s ohledem na bezpečnost chodců lávky dočasně nepřístupné.

Během 1. etapy rekonstrukce, tj. od 15. února do 8. března 2022, kdy bude automobilová doprava ve směru z centra vedena po náplavce, budou uzavřena všechna schodiště vedoucí na náplavku z uliční úrovně v úseku mezi ulicemi Dřevná a Na Hrobci. Na náplavce bude v této době pro chodce a cyklisty plastovými citybloky vyhrazen pruh o šířce minimálně 10,5 a maximálně 11,2 metrů.

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: