Na trať mezi Sudoměřice a Votice se vrátily vlaky, modernizace úseku se blíží ke konci

Dnes se vrátily vlaky na železniční trať mezi Sudoměřice a Votice na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje. Do konce srpna se po její nové přeložce bude jezdit po jedné koleji, plnohodnotný dvoukolejný provoz začne na počátku září. Projekt modernizace trati, která je součástí čtvrtého železničního koridoru z Českých Budějovic do Prahy, míří do finále.

Nová trať začíná v Sudoměřicích u Tábora, kde navazuje na již dokončenou modernizaci koridoru od Tábora. Vede v souběhu s dálnicí D3, hlubokým zářezem se třemi nadjezdy a 840 metrů dlouhým tunelem Mezno nedaleko nové stejnojmenné zastávky vede přes další novou zastávku Střezimíř do stanice Červený Újezd. Ta bude sloužit k předjíždění vlaků, osobní vlaky budou zastavovat na stejnojmenné zastávce v obvodu této stanice. Další dominantou trati je 660 metrů dlouhý ražený tunel Deboreč, za ním následuje zastávka Ješetice. V hlubokém údolí mezi Ješeticemi a Heřmaničkami vybudovali stavbaři celkem čtyři mostní estakády v délce 244, 180, 175 a 80 metrů. Mezi nimi leží zastávka Heřmaničky. Stavba končí před železniční stanicí Votice, kde navazuje na již dříve dokončenou modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy.

„Jedná se o výjimečnou stavbu nejen svým rozsahem, ale také technickou náročností. Díky přibližně 20 kilometrů dlouhé nové trati se zase o něco zkrátí cesta vlakem z Prahy do jižních Čech,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Upozornil tak na skutečnost, že se téměř v celém úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi postavila nová trať, která je přibližně o dva kilometry kratší než stávající trasa. Rychlost vlaků se postupně zvýší až na 200 km/h, už od poloviny prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, se zkrátí jízdní doba expresů mezi Prahou a Táborem na 59 minut. Další úsporu času totiž přinese zprovoznění modernizovaného úseku mezi Soběslaví a Doubím, na který první vlaky vyjedou září.

Modernizace jednoho z posledních úzkých hrdel čtvrtého tranzitního železničního koridoru začala v květnu 2018. Definitivně hotovo bude v příštím roce. Celkové náklady dosáhnou částky 6,7 miliardy korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 3 966 814 703 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací je firma OHLA ŽS.

Zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: