DPP dnes slavnostně zahájil stavbu nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes slavnostně zahájil stavbu nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská. Zprovoznění se předpokládá v listopadu 2023.

Trať bude dlouhá 2,3 kilometru, bude na ní pět párů zastávek a její výstavba potrvá 480 dnů, tj. 16 měsíců. Postaví ji společnost Subterra. Předpokládané náklady výstavby činí 839,5 milionů korun. Část z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2. V souvislosti s výstavbou tramvajové trati připravuje hl. m. Praha parkovací dům u křižovatky ulic Vlastina a Ciolkovského nejen jako kompenzaci úbytku stávajících parkovacích míst, ale i zajištění jejich celkového navýšení

Slavnostní zahájení nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská, 13.7.2022

Jedná se o prodloužení tratě ze stávajícího obratiště Divoká Šárka, odkud bude pokračovat přímo Evropskou ulicí s novým párem zastávek Divoká Šárka a následně vlevo do Vlastiny ulice. Zde trať povede nejprve do křižovatky s ulicí U Silnice ve společném koridoru s automobily, před samotnou křižovatkou DPP vybuduje další pár zastávek. Vlastina ulice se v úseku od Evropské po ulici U Silnice nebude nerozšiřovat. Parkování v těchto místech zůstane zachováno v původním rozsahu.

V dalším úseku, od křížení s ulicí U Silnice, dostane Vlastina ulice nové urbanistické řešení podle studie hl. m. Prahy z roku 2010, která byla zadáním a podle které DPP připravoval projektovou dokumentaci. Po dokončení stavby bude ve středu Vlastiny ulice stromořadí a od něj k okrajům postupně zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro automobily a na jižní straně parkovací stání. Stromořadí mezi ulicemi U Silnice a Hodčina zůstane zachováno, mezi novými zastávkami Sídliště na Dědině a Ciolkovského na něj DPP naváže a vysadí novou alej. Nové uspořádání Vlastiny ulice bude znamenat její částečné rozšíření na jižní stranu na úkor sousedního areálu vojenského útvaru Ruzyně. Po opuštění Vlastiny ulice trať povede směrem na sever, po levé straně podél Drnovské ulice. Ukončena bude smyčkou s pracovním názvem Dědinská, nedaleko křižovatky Drnovské a Dědinské ulice.

Příprava stavby nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská, 13.7.2022

„Začínáme výstavbu nejdelší tramvajové tratě z těch, které jsme zahájili v uplynulých dvou letech, ale současně také nejkomplikovanější, uprostřed stávající bytové zástavby. Kromě tramvajové tratě dostane Vlastina ulice novou podobu, de facto zrenovujeme celý uliční profil. Silnice, ale také naprostá většina chodníků zde bude mít nové povrchy. Díky navrženému urbanistickému řešení se podařilo zachránit stávající alej, kterou doplníme výsadbou dalších 170 stromů. Více zeleně ve Vlastině ulici bude i díky zatravněnému kolejovému svršku, který bude mít systém automatického zavlažování. Zpevněný bude pouze v zastávkách a v místech přejezdů pro automobilovou dopravu. Všechny tramvajové zastávky na nové trati budou samozřejmě plně bezbariérové a vybaveny novým typem přístřešků. Poprvé jsme stavbu tramvajové tratě soutěžili nejen podle kritéria nejnižší ceny, ale také podle nejkratší doby výstavby. Přeji zhotoviteli, aby stavba probíhala bez komplikací, aby se obyvatelé či návštěvníci Prahy 6 mohli v listopadu příštího roku svézt pravidelnými tramvajovými linkami č. 20 a 26 až na konečnou, zatím s pracovním názvem Dědinská,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Příprava stavby nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská, 13.7.2022

Na tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská bude pět párů zastávek. Ve směru z centra v následujícím pořadí, umístění a pracovními názvy:

· Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí,

· Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,

· Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty,

· Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a

· Dědinská – konečná na stejnojmenném obratišti.

Vizualizace nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská (autor Metroprojekt)
Vizualizace nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská (autor Metroprojekt)
Vizualizace nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská (autor Metroprojekt)

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu, autor vizualizací: Metroprojekt

Leave a Reply

%d bloggers like this: