Společnost SüdLeasing jménem SBB Cargo International objednala 20 lokomotiv Vectron s novým systémem XLoad

První objednávka vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron s balíčkem technických opatření ke zvýšení tažných sil XLoad. Smlouva zahrnuje dodání lokomotiv i jejich údržbu.

Švýcarský dopravce SBB Cargo International AG si ve spolupráci se společností SüdLeasing GmbH objednal 20 vícesystémových elektrických lokomotiv Vectron vybavených novým systémem XLoad od společnosti Siemens Mobility. Balíček technických opatření XLoad je další volitelné hardwarové a softwarové řešení pro platformu lokomotiv Vectron. Systém XLoad zahrnuje optimalizované řízení tažných sil na mezi adheze (protiskluzová ochrana) a nové hardwarové komponenty pro optimální přenos tažné síly mezi kolem a kolejnicí. S pomocí systému XLoad dosahují lokomotivy Vectron vyšší stability adhezního záběru, což se pozitivně projevuje na vyšší reálně dosažitelné tažné síle, a tedy i ve zvládnutí vyšších normativů hmotnosti zátěže vlaků. A to zejména při zhoršených adhezních podmínkách (mokro, sníh atd.), při rozjezdu v obloucích a na strmých stoupáních. Primárně byl systém XLoad vyvinut a ověřen pro náročné horské tratě v alpských zemích.

Nové lokomotivy si společnost SBB Cargo International pronajme od společnosti SüdLeasing formou dlouhodobého pronájmu s flexibilní dobou trvání. Součástí zakázky je také údržba vozidel společností Siemens Mobility. Systém XLoad byl pro lokomotivy Vectron vyvinut ke zlepšení trakčních vlastností a pro zvýšení využití adheze. Díky aplikaci systému XLoad mohou lokomotivy Vectron dopravovat až o 20 % těžší nákladní vlaky. Proto budou moci například provozovatelé nákladní dopravy na severojižním koridoru, kde je v současnosti pro jednu lokomotivu Vectron bez systému XLoad normativ zátěže nižší než obvyklá hmotnost zde dopravovaných nákladních vlaků, používat pouze jednu místo dvou čtyřnápravových lokomotiv k vozbě vlaku. Maximální provozní rychlost objednaných lokomotiv je 160 km/h a budou dodávány od roku 2024.

Těchto 20 nových lokomotiv Vectron bude společnost SBB Cargo International používat pro transalpskou dopravu. Tyto lokomotivy mají schválení pro provoz v Belgii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Rakousku a ve Švýcarsku. Jsou vybaveny jednotným evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS Baseline 3 i povinnými národními vlakovými zabezpečovači.

Zdroj: Siemens Mobility

Zdroj a foto: Siemens Mobility

Leave a Reply

%d bloggers like this: